Starterswoningen Ureterp Ureterp, Friesland

Meer artikelen

Omschrijving

In het hart van Friesland, 8 woningen. Een goed voorbeeld van wat er in 2008 al gedaan werd aan energieneutraal bouwen: meer isoleren dan de regelgeving voorschrijft, warmtepomp gecombineerd met zonnecollectoren, CO2-gestuurde ventilatie, enz

Projectsamenvatting

Energieneutraal
Uniek aan deze woningen is de energieneutrale opzet, wat betekent dat de woningen in hun eigen energiebehoefte voorzien. Zowel in de vormgeving als bij de technische installaties is bewust gekozen voor een duurzame en energie besparende aanpak.

De basis is een goede isolatie met bijvoorbeeld Rc-waarden groter dan 5,5 voor de dichte geveldelen en het dak, wat aanzienlijk beter is dan het Bouwbesluit destijds eiste. In de vormgeving is de asymmetrische kap niet alleen een markant detail, deze geeft ook de mogelijkheid om de opbrengst uit de zonnepanelen te verhogen.

Techniek
Daarbovenop komt het uitgebreide pakket aan energiebesparende en energieopwekkende installaties. De warmwatervoorziening geschiedt voornamelijk aan de hand van een zonneboiler en een warmtepomp die gebruik maakt van bodemwarmte om het water op te warmen. Daarnaast zorgt warmteterugwinning uit douchewater voor extra besparing doordat warm afvoerwater gebruikt wordt om koud leidingwater voor te verwarmen.

Innovatieve ventilatie in de woningen zorgt voor een gezonde luchtkwaliteit en forse energiebesparing. Een warmteterugwin-installatie gebruikt warme lucht die het huis verlaat om aangevoerde frisse lucht voor te verwarmen. En bovendien wordt aan de hand van een CO2-sensor bepaald wat de daadwerkelijke behoefte aan verse lucht is.

Zonnepanelen voorzien in de overige elektriciteitsbehoefte in huis. De combinatie van al deze maatregelen zorgt er voor dat deze nieuwbouwwoningen een Energie Prestatie Coëfficiënt van 0,21 hebben.

De bij dit project vermelde EPC-waarde is (her)berekend volgens de EPG-norm (NEN 7120).

Kenmerken

Aantal woningen in project

8

Projecttype

Nieuwbouw

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 123 m²
- aantal bouwlagen: 3, incl. zolderverdieping
- oriëntatie: niet zongericht voor passieve zonne- energie

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,625 dm³/s.m² (geen metingen gedaan)
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,6
- U-waarde deuren : 1,6
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 5,56 m².K/W
- Rc-waarde dak : 5,53 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 5,0 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: Combiwarmtepomp geïntegreerd met zonnecollectoren
- zonneboiler: 4,72 m²
- PV: 17,5 m²
- type ventilatie: gebalanceerde ventilatie met WTW
- regeling ventilatie: behoefteafhankelijke regeling CO2-gestuurd
- koeling: via warmte-koudeopslag

Overige energiemaatregelen:
- Douchewater WTW voor de voorverwarming van koud leidingwater.

BENG indicatoren (ten opzichte van de conceptnorm vanaf 2020)
Energiebehoefte (kWh/m².jr): 62,0 (25)
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): 19,4 (25)
Percentage hernieuwbare energie: 78 % (50 %)

Opgewekte hernieuwbare energie (kWh/m².jr): 69,6

Geleerde lessen

Bouworganisatievorm:
Bouwteam

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Seinen, VDM
Opdrachtgever: Seinen, VDM
Architect: Wind Architecten
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Damstra installatie

Media


 

Links

Service menu right