Starterswoningen Zwaagwesteinde De Westereen, Friesland

Meer artikelen

Omschrijving

Een epc van 0,23 is voor 2005 heel goed. Naast goede isolatie en HR++ glas is warmteterugwinning uit ventilatielucht en douchewater samen met een forse hoeveelheid PV hiervoor verantwoordelijk. Opvallend is de uitgebreide nazorg voor de bewoners.

Projectsamenvatting

Betaalbare woningen bouwen, die weinig energie gebruiken. Dat had de Friese gemeente Dantumadeel voor ogen in Zwaagwesteinde. Het dorp werd in 2006 24 ruime twee-onder-één-kapwoningen met een energieprestatiecoëfficiënt van 0,23 rijker. De huizen hebben een vloeroppervlak van 130,8 vierkante meter en de verkoopprijs was 150.000 euro. Nu zouden de prijzen waarschijnlijk hoger liggen, maar toch is het nog steeds mogelijk om betaalbare duurzame woningen te bouwen. Zeker als de bewoner zijn energiebesparingen terug stopt in de hypotheek.

Goede energieprestaties
De goede energieprestaties van de starterswoningen zijn bereikt door in eerste instantie de vraag naar warmte zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is het energieverbruik duurzaam: de woningen zijn ingericht om maximaal te profiteren van zonne-energie, hebben goede isolatie (Rc=5), HR++-glas en warmteterugwinning (WTW) uit ventilatielucht. Ook werd WTW toegepast voor het douchewater, een systeem dat destijds nog niet vaak werd toegepast. De duurzame huizen hebben vloerverwarming gekoppeld aan een warmtepomp met bodemwarmtewisselaar. De elektriciteit die de warmtepomp nodig heeft, wordt opgewekt met zonnepanelen.

Houtskeletbouw
Ook bij het frame van de woning is een duurzame keuze gemaakt, namelijk voor hout. Een milieu- én een gezondheidsoverweging: in tegenstelling tot beton komt uit hout geen radioactief radongas vrij. Houtskeletbouw heeft als bijkomend voordeel dat de kosten goed te beheersen zijn. Zeventig procent van het werk is al in de fabriek voorbereid.

Nazorg
Veel mensen zijn nog niet goed bekend met duurzaam bouwen en de maatregelen die daarvoor in woningen worden genomen. In Zwaagwesteinde heeft projectontwikkelaar Seinen daarom veel aandacht voor nazorg voor bewoners, om ze te helpen de systemen optimaal te benutten. Het is bijvoorbeeld belangrijk om ventilatiefilters regelmatig schoon te maken en te vervangen. Daarvoor heeft de ontwikkelaar elk jaar contact met de bewoners.

De bij dit project vermelde EPC-waarde is (her)berekend volgens de EPG-norm (NEN 7120).

Kenmerken

Aantal woningen in project

24

Projecttype

Nieuwbouw

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 131 m²
- aantal bouwlagen: 3, incl. zolderverdieping
- oriëntatie: niet zongericht voor passieve zonne- energie; wel zongericht voor actieve
zonne-energie

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,625 dm³/s.m² (geen metingen gedaan)
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,8
- U-waarde deuren : 2,8
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 5,0 m².K/W
- Rc-waarde dak : 5,0 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 5,0 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: : Combi warmtepomp
- duurzame energiebron: individuele grondbron
- PV: 23 m²
- type ventilatie: gebalanceerde ventilatie met WTW
- regeling ventilatie: handmatig
- koeling: via warmte-koudeopslag

Overige energiemaatregelen:
- WTW uit douchewater

BENG indicatoren (ten opzichte van de conceptnorm vanaf 2020)
Energiebehoefte (kWh/m².jr): 53,9 (25)
Primair energiegebruik (kWh/m².jr): 29,7 (25)
Percentage hernieuwbare energie: 66 % (50 %)

Opgewekte hernieuwbare energie (kWh/m²/jr): 56,5

Monitoring

Monitoring van proces en oplevering, zie rapport.

Geleerde lessen

Bouworganisatievorm:
Bouwteam

Geleerde lessen en algemene opmerkingen:
- Betaalbare duurzame woningen bouwen is mogelijk, zeker als het geld dat een bewoner bespaart door het lage energiegebruik, weer wordt teruggestopt in de hypotheek.
- Douche-WTW wordt nog niet vaak toegepast, maar dat zou je altijd moeten doen. Het kost maar een paar honderd euro en is in een uurtje geïnstalleerd. Elke kilowattuur besparing is een pluspunt en levert veel EPC-punten op.
- Seinen projectbouw realiseert sinds zo’n 7 jaar alleen nog duurzame projecten te realiseren, de marges zijn gewoonlijk vergelijkbaar met onze conventioneel bouwende collega’s.
- Bewoners moeten als het ware een beetje ‘opgevoed’ worden en hulp krijgen om de systemen optimaal te benutten. Je kunt nog zo’n duurzame woning opleveren, zonder goed onderhoud haal je er niet uit wat er in zit.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Seinen Projectontwikkeling , Geveke Bouw , De Mar Houtkonstrukties
Opdrachtgever: Seinen Projectontwikkeling
Architect: Dorenbos Architekten
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Ecofys

Media

Links

Service menu right