Steenbrugge Deventer, Overijssel

Meer artikelen

Omschrijving

Steenbrugge in Deventer is excellent omdat...
'...middenin het groen en toch dicht bij de stad een volledig klimaatneutrale wijk gepland is. De ligging is prachtig en de opzet en architectuur uniek.'
Ben Voorhorst, milieuadviseur gemeente Deventer

Het gebied

De gemeente Deventer wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Steenbrugge wordt de eerste volledig klimaatneutrale wijk met circa 1100 woningen – van huurwoningen tot en met luxe villa’s. De recessie heeft echter tot gevolg dat eerst de nieuwbouwlocaties die al in aanbouw zijn genomen, worden afgemaakt. De startdatum van Steenbrugge is daarom uitgesteld.

Energiemaatregelen 

Er ligt een aantal energieconcepten klaar, gebaseerd op de toepassing van biogas en/of warmte/koude-opslag (WKO). Bekeken wordt of het oprichten van een lokaal energiebedrijf nodig is voor de financiële exploitatie. 

Stand van zaken begin 2013

Het beroep tegen het bestemmingsplan Steenbrugge is op 22 februari 2012 ongegrond verklaard door de Raad van State. De uitspraak van de hoogste bestuursrechter betekent dat  er geen juridische belemmeringen meer zijn om Steenbrugge te realiseren. De kaders voor de ontwikkeling van het woongebied en de voorzieningen zijn gereed. Nu is het wachten op een slim startmoment voor de klimaatneutrale wijk. Belangstellenden kunnen zich wel inschrijven. 

Kenmerken

De Excellente Gebieden zijn 19 innovatieve nieuwbouwprojecten in de woning- en utiliteitsbouw. Hier worden woningen en kantoren gebouwd met tenminste een 25% scherpere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) dan het Bouwbesluit voorschrijft.
Dit ter voorbereiding op de in het Lente-akkoord afgesproken aanscherping van de EPC in 2015 en de bijna energieneutrale ambitie voor 2020.

Kennis- en leertraject

Gemeenten, projectontwikkelaars en andere partijen die energiezuinig bouwen, doen uitgebreide praktijkervaring op met innovatieve bouwmethoden en technieken. En vooral ook met het zoeken naar innovatie in het bouwproces en nieuwe vormen van samenwerking en financiering. Deze kennis en ervaring wordt ondersteund, gedeeld en verspreid in het kennis- en leertraject Excellente Gebieden van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Behalve de 19 'officieel' benoemde Excellente Gebieden, delen in dit traject ook andere gebieden en projecten die energiezuinig bouwen hun kennis en ervaringen.

Lente-akkoord

Eind juni 2012 hebben Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB met de minister van Binnenlandse Zaken het Lente-akkoord  ondertekend. Energiereductie in combinatie met woonwensen staat centraal bij het vernieuwde Lente-akkoord voor energiezuinige nieuwbouw. In 2015 is de nieuwbouw 50% energiezuiniger dan in 2007. En de komende jaren moet meer zicht komen op het traject naar bijna energieneutrale nieuwbouw vanaf (31 december) 2020.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt de partners in de uitvoering door kennisontwikkeling en overdracht. Het kennis- en leertraject Excellente Gebieden is hier onderdeel van.

Gebieden Energieneutraal (GEN)

'Gebieden energieneutraal' is een samenwerkingsverband van 13 kennisinstellingen, bouw- en installatiebedrijven, industrie, energiesector en financieel en juridische adviseurs, met als doel de energieneutrale ambities vooruit te helpenen. GEN brengt al hun kennis bij elkaar om te komen tot een integrale aanpak voor energieneutrale gebieden, zowel voor nieuwbouw, bestaande bouw als herstructurering.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Le Clercq (planontwikkeling) en Bemog (projectontwikkeling)
Opdrachtgever: Gemeente Deventer
 

Media
 

Links

Service menu right