Stekkenberg-West Groesbeek, Gelderland

Meer artikelen

Omschrijving

Middels een integraal rekenmodel wordt CO2-huishouding gekoppeld aan financiële exploitatie van de verschillende systemen, zodat een evenwichtige combinatie van technieken volgt met minimale meerinvesteringen.

Projectsamenvatting

Het project Stekkenberg West van 243 woningen streeft naar EPC-waarden van 0,6 in de eerste fase tot 0,4 in de latere fasen. Daarbij wordt maatwerk geleverd voor de verschillende typen woningen. In mei 2011 begint de bouw. De oplevering is tussen 2012 en 2017.

Hoe kunnen we de energielasten voor onze bewoners zo laag mogelijk houden? Op basis van die vraag werd elke type woning doorgerekend. Per woning is bekeken wat de maatregelen zijn met het meeste rendement en wat de terugverdienperiode is. Een voorbeeld hiervan is de WTW-installatie. Waar de dichtheid van woningen het toelaat, is gekozen voor een collectieve installatie. Op andere plaatsen is per huis een installatie gebouwd. Zo kwamen de partners tot een optimaal ontwerp wat betreft wooncomfort, woonlasten en CO2-reductie.

Voor de nieuwbouw worden verouderde huurwoningen gesloopt. De bewoners van Stekkenberg West, die straks weer in de wijk gaan wonen, hebben vanaf de eerste plannen meegepraat.
De corporatie richt een eigen energiebedrijf op voor de exploitatie van de collectieve voorzieningen en bekijkt de mogelijkheden voor het duurzaam opwekken van elektriciteit.

Kenmerken

Aantal woningen in project

243

Projecttype

Hoekwoning - nieuwbouw
Rijwoning - nieuwbouw
Vrijstaand - nieuwbouw

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Monitoring

Het kennis- en leertraject richt zich op proces en techniek. Bij beiden gaat om het opdoen van ervaringen met innovaties die al wel op kleine schaal zijn uitgeprobeerd, maar nog niet marktbreed worden toegepast.Om een duidelijk beeld van de opgedane ervaring te krijgen vraagt BZK aan Agentschap NL om de voortgang bij de verschillende excellente gebieden te volgen.

Geleerde lessen

Excellent gebied: De excellente gebieden vormen een onderdeel van het Lente Akkoord. Binnen de excellente gebieden wordt in meer grootschalige nieuwbouwsituaties kennis en ervaring opgedaan met energiezuinig bouwen. Dit soort kennis is nodig om de in het Lente Akkoord genoemde landelijke aanscherpingen in 2011 en 2015 mogelijk te maken. Het kennis- en leertraject heeft zowel betrekking op de woning- als utiliteitsbouwopgaven binnen de excellente gebieden. Binnen het kennis- en leertraject wordt aandacht besteed aan zowel procesmatige, financiële als technologische innovaties.

Energie:

De beoogde EPC waarden liggen op 0,6 in de eerste fase en vervolgens 0,4.

Betrokkenen

Opdrachtgever: Woningcorporatie Oosterpoort, Gemeente Groesbeek
Contactpersoon: Thomas de Jong tel. 088-6022738
Architect: MIX Architectuur
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Trias-Advies

Media
 

Links

Service menu right