Surinamelaan Amersfoort, Utrecht

Meer artikelen

Omschrijving

Het project is uniek omdat het gaat om een renovatie van label G naar A in een gebouw met gemengd bezit van corporatie en VvE's. 

Projectsamenvatting

Veel woningbouwcorporaties hebben complexen in bezit waar zowel huurders als eigenaren wonen. Voor zulke complexen is het doorgaans lastig om energiebesparende maatregelen in de schil toe te passen. De eigenaren zijn vaak vertegenwoordigd in Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). De VvE’s hebben vaak niet het geld om in één keer een grote investering te doen in de woning, en VvE’s kunnen niet lenen bij een bank.

Maatregelen
De 5 flatgebouwen aan de Surinamelaan zijn goed onder handen genomen. Het werk bestond onderandere uit asbestsanering, het aanbrengen van dubbele beglazing met nieuwe kozijnen, het toepassen van spouwisolatie, het toepassen van plafondisolatie in de bergingen, het aanbrengen van mechanische ventilatie, het plaatsen van nieuwe goten, het aanbrengen van nieuwe lichtstraten boven het trappenhuis en tot slot het aanbrengen van dakisolatie met nieuwe pannen. De woongebouwen zijn ook voorzien van PV-panelen. 


Financiering
De maatregelen zijn niet speciaal, echter de manier waarop het project is gestart en betaald is wel bijzonder. De initiator van het proces was de bewoner Edgar van Groningen. Edgar heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het verbeteren van de woningen en gelobbyd bij alle partijen om iedereen aan tafel te krijgen. Voor de woningcorporatie Alliantie Eemvallei is financiering van het project geen probleem. Voor de VvE’s is het opbrengen van een grote som geld vaak wel een probleem. Normaliter verstrekken banken ook geen leningen aan VvE’s. Maar door het uitgebreide onderzoek van Edgar van Groningen, staat de gemeente Utrecht de eerste twaalf jaar van de lening garant voor een groot deel van de som. Hierdoor is het risico voor de bank sterk afgenomen, en was uiteindelijk de Rabobank bereid om een lening te verschaffen.

Kenmerken

Aantal woningen in project

55

Projecttype

Portiekwoningen - Renovatie & Onderhoud

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Vorm en oriëntatie
- vloeroppervlak woning: 50,3 - 109,9 m²
- aantal bouwlagen: 1
- oriëntatie: zongericht
- inpandigheid: 1,45 m

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): onbekend
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,80 W/m².K
- U-waarde deuren : 3,50 W/m².K
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 1,86 - 2,61 m².K/W
- Rc-waarde dak : 2,72 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 3,83 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- ruimteverwarming en warm tapwater: HR-107 combiketel
- verwarming afgifte: radiatoren
- PV: 10,4 - 11,8 m2
- type ventilatie: mechanische afvoer, natuurlijke toevoer
- regeling ventilatie: handmatig
- koeling: er wordt geen koeling toegepast
- energielevering: aardgas + elektriciteit
- energiegebruik EI: 39.285 MJ/jaar.woning
 

Monitoring

onbekend

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Nijhuis Bouw
Opdrachtgever: Alliantie Eemvallei
Architect: WRS Architecten Rijssen

Media

surinamelaan

Energieconcept Bron: Nieman

 

Afbeeldingen

Nijhuis

Links

Service menu right