TU/e Campus 2020 Project 1 Eindhoven, Noord-Brabant

Meer artikelen

Omschrijving

TU/e hanteert de ambitie om in 2030 met haar gebouwen 50% energieneutraal te zijn, en in 2015 klimaatneutraal. Met de transformatie van de W-Hal tot MetaForum (Project 1 van het masterplan Campus 2020) is een belangrijke eerste stap gezet op weg naar het realiseren van deze doelstellingen. De energie-index na renovatie heeft de Dienst Huisvesting zelf voor het totale gebouw berekend op 0,69, dat wil zeggen, een A+ label.

Projectsamenvatting

Eind 2012 werd het MetaForum opgeleverd, het gebouw dat is ontstaan na de transformatie van de W-hal, één van de oudste gebouwen op het terrein van de TU/e. In combinatie uitgevoerd met de herbestemming van het ketelhuis is dit het eerste project uitgevoerd in het kader van Campus 2020, het masterplan waarmee de TU/e het terrein van de universiteitscampus tot een Science Park wil herontwikkelen. Het MetaForum huisvest de universiteitsbibliotheek, onderwijszalen, horeca, servicebalies, kantoren en heel veel studieplekken. Gedeeltelijk werd de buitenhal omgevormd tot een overdekt evenementenplein, het Forum, dat het middelpunt vormt van het vernieuwde terreinontwerp dat momenteel wordt uitgevoerd (De Groene Loper). Bovenop de hal is bovendien een hoge nieuwbouw gerealiseerd voor de faculteit Wiskunde en Informatica.
De slanke staalconstructie van de bovenbouw prikt met twintig ranke kolommen door de oorspronkelijk constructie van de hal heen, zonder dat ze elkaar raken. Een nieuwe kelderverdieping bevat installaties en een deel van de bibliotheek, en fungeert daarnaast als gedeeltelijke compensatie van het gewicht van het nieuwe faculteitsgebouw. De installaties in de kelder ‘voeden’ de nieuwe eerste verdiepingsvloer, die als een met installaties gevulde ‘tafel’ het klimaat in de hal reguleert, zodat het transparante dak vrij kon blijven van kanalen.
Energiebesparing, comfort en duurzaamheid zijn direct als speerpunten voor het ontwerp gehanteerd. Gekozen is voor renovatie en hergebruik van zoveel mogelijk materialen. Ook is het ontwerp zodanig gemaakt dat het in de toekomst eventueel ook andere functies kan vervullen.

Kenmerken

Aantal m2 vloeroppervlak in project

41000

Projecttype

Kantoor - Renovatie & onderhoud
Onderwijs - Renovatie & onderhoud

Energievoorziening

Individueel op woning- of gebouwniveau

Beschrijving concept

Verwarming en koeling met WKO in combinatie met warmtepompen, lage temperatuurverwarming en hoge temperatuurkoeling. Decentrale ruimte verwarming/koeling in de bovenbouw in combinatie met aanwezigheidsdetectie (individuele ruimteregelingen). Raamcontacten in de bovenbouw welke de klimaatinstallatie uitschakelen als het raam open is. Gebruik van Led-verlichting en intelligente lichtregelingen. Door gebruik van WI-FI arrays tot 75% besparing in de hoeveelheid access points, bekabeling, switch poorten, elektrisch vermogen en ruimte.
Hergebruik bestaande constructie, vloer, fundering en gevel.

Energie:

EPC onderbouw: 0,87, EPC bovenbouw: 0,789.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Hurks Bouwbedrijf
Opdrachtgever: TU Eindhoven
Architect: Hoogstad Architecten
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Nelissen

Media
 

Links

Meer informatie

TU/e en de MJA

 

Service menu right