UMCG Beatrixoord Haren, Groningen

Meer artikelen

Omschrijving

Het medio 2013 nieuw opgeleverde TBC-centrum in Haren combineert een veelheid aan installaties c.q. systemen. Met als speerpunt de bestrijding van de tbc-bacterie, maar mét gelijktijdige zorg voor de energiezuinigheid. Dankzij de ‘do’, ‘check’ en ‘control’ cyclus waaraan het UMCG zich via de MJA aan committeert, staat energiebesparing hoog op de agenda bij alle te nemen gebouwinvesteringen.

Projectsamenvatting

In 2013 is in Haren, op locatie Beatrixoord van het UMC Groningen, een nieuw gebouw gerealiseerd ten behoeve van de behandeling van 25 tuberculosepatiënten. Totaal heeft het gebouw 30 bedden. Het TBC-centrum is het enige centrum in Nederland dat gespecialiseerd is in de behandeling van de tbc-bacterie, gekoppeld aan wetenschappelijk medisch onderzoek.

Nieuwbouw
Er is besloten tot nieuwbouw, omdat de bestaande TBC-afdeling al langere tijd niet meer voldeed. Er waren voornamelijk meerpersoonskamers en onvoldoende isolatiekamers. Ook voldeed de luchtbehandeling niet en lieten de sanitaire voorzieningen te wensen over. Daarnaast wilde het Ministerie het centrum gebruiken voor de opname van patiënten, die via een rechterlijke machtiging zijn opgenomen. Dit kunnen ook gedetineerden zijn. Hierdoor waren ook extra voorzieningen als een bewakingsruimte nodig.

TBC-centrum
Veel van de patiënten hebben bijkomende problemen, bijvoorbeeld een verslaving of een psychiatrisch ziektebeeld. Om de patiënten goed te kunnen behandelen, voldoende privacy te bieden en vanwege de veiligheid is er voor gekozen vooral eenpersoonskamers te realiseren die allemaal aan de buitenkant van het gebouw gesitueerd zijn en grotendeels gelegen zijn in het geïsoleerde gedeelte van het TBC-centrum.

Energiebesparende maatregelen
Heel veel aandacht is uitgegaan naar het installatietechnische deel. Binnen het gebouw zijn er veel verschillende systemen aangebracht: het gaat dan onder meer om verpleegoproepsysteem, toegangscontrole, brandmeldsysteem, bliksembeveiliging, ict, zuurstofinstallatie, sanitair en waterinstallaties, drukhiërarchie van de isoleerkamers inclusief bewaking. Bouwkundig werd veel aandacht besteed om een hoge luchtdichtheid van de isolatiekamers te bereiken, om zodoende te waarborgen dat de gewenste onderdruk in de isolatiekamers bereikt wordt en om het energieverbruik te beperken.

Kenmerken

Projecttype

Renovatie & onderhoud

Beschrijving concept

Bijzonder is de veelheid aan technieken die in het tbc-centrum zijn toegepast. Waar het gaat om de klimaatbeheersing valt vooral de grote aandacht voor de luchtbehandeling op, ingezet ter bestrijding van de tbc-bacterie. Er is een aparte luchtbehandelingskast voor het geïsoleerde deel en één voor het ongeïsoleerde deel. In het geïsoleerde deel geldt een ventilatievoud van zes. De eenheden (kamer, sanitaire unit, en sluis naar de centrale gang) zijn zo geïsoleerd dat de voor de bestrijding van de tbc bacterie noodzakelijke onderdrukken van respectievelijk -7 (sanitaire ruimte) en -15 Pascal (sluis tussen kamer en gang) zijn gerealiseerd.
Verwarmen en koelen vindt plaats via vloerverwarming. In het hele gebouw is ledverlichting toegepast. Iedere patiëntenkamer waar geen patiënt aanwezig is wordt volledig uitgeschakeld zodat er geen onnodig energieverbruik plaatsvindt. Dit geldt zowel voor cv, koeling maar ook luchtbehandeling.

Energie:

EPC-waarde: verschillende functies (kantoor, bijeenkomst, klinisch, niet klinisch), epc waarde ligt onder wettelijke eisen (niveau 2009)

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Geveke
Opdrachtgever: UMC Groningen
Architect: Team4 Architecten , Bulder interieurarchitect , draijer+partners (Directie voering)
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Homij

Media

Links

Service menu right