Villa Flora Venlo, Limburg

Meer artikelen

Omschrijving

Technieken vanuit kassentechnologie (energieleverende kas) toegepast op een innovatief gebouw voor de Floriade van 2012.

Projectsamenvatting

Villa Flora doet eerst dienst als hoofdgebouw voor de binnenexpositie van de Floriade 2012 en wordt daarna omgebouwd tot kantoor. Het ontwerp bevat tal van ‘groene’ innovaties. Dat moet in 2011 leiden tot een energieneutraal, zelfvoorzienend gebouw.

Leren van glastuinbouw
Door het schuine dak en het vele glas heeft het transparante gebouw veel weg van een kas. Er is dan ook gebruik gemaakt van slimme energiebesparende toepassingen uit de glastuinbouw. Er wordt optimaal gebruikgemaakt van zonne-energie. Het betonskelet van het gebouw is demontabel, flexibel in te richten en herbruikbaar. Dat maakt een snelle bouwtijd mogelijk en zorgt bovendien voor een eenvoudige integratie van alle toe te passen technieken. Het gebouw kan daardoor gelijke tred houden met de ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid.

Warmtewisselaar met dubbel rendement
In de kas en het kantoor worden Fiwihex warmtewisselaars toegepast met een dubbel zo hoog rendement als die van conventionele warmtewisselaars. Verder maakt Villa Flora optimaal gebruik van regenwater en loost het gebouw geen afvalwater op het riool. De energiezuinige verlichting wordt slim gestuurd. In een later stadium zal energie-uitwisseling plaatsvinden met toekomstige aangrenzende gebouwen. Er is voorzien in uitgebreide monitoring en kennisoverdracht.

Financiering
Villa Flora wordt gerealiseerd door een samenwerkingsverband van regio Venlo (vijf gemeenten), architect Kristinsson en Volantis (adviseur). Tijdens het proces zijn door de grote tijdsdruk en de financiële randvoorwaarden uiteindelijk een aantal concessies gedaan. Zo was het bijvoorbeeld niet mogelijk alle gewenste PV-panelen te plaatsen, waardoor het gebouw niet volledig energieneutraal is.

Monitoring in europees project Smart Spaces
Villa Flora was in 2012 de Nederlandse inzending van Smart Spaces. Dit Europese project wilde slimme services ontwikkelen die zorgen voor energiezuiniger gebouwen die comfortabel zijn om in te verblijven en daarnaast enthousiaste gebruikers opleveren. Adviesbureau Volantis nam de rol van energiemanager op zich. Bart Brankaert, technisch adviseur en ingenieur: “In het project konden we de systemen doelgericht en systematisch monitoren en bijsturen als we verspillingen signaleerden. En we richtten ons op interactie met de gebouwgebruiker.”

Optimaal binnenklimaat
Het project toonde aan dat de gebruikte services leiden tot positieve gedragsveranderingen onder de gebouwgebruikers. Brankaert: “Medewerkers van Villa Flora krijgen via een speciaal energiedashboard op hun computer inzicht in hun energiegebruik. We laten ze zien hoe hun gebruik zich verhoudt tot hun gedrag. Daarnaast vragen we ze om de building coach in te schakelen wanneer ze verspillingen signaleren of het binnenklimaat niet prettig vinden.”
 
Energiereductie
De energiereductie bij Villa Flora bleek na Smart Spaces enorm te zijn. Het gebouw bespaarde 28,8% op elektriciteit, 57,8% op gas/verwarming en 6,4% door gedragsverandering bij personeel en bezoekers. Daarmee is het een van de hoogst scorende deelnemers in het Europese project.
 
Het volledige artikel verscheen in TVVL Magazine, februari 2016.PDF-pictogram Villa Flora TVVL Magazine.pdf

Kenmerken

Vloeroppervlak BVO

11375 m2

Projecttype

Nieuwbouw utiliteitsbouw

Beschrijving concept

Bouwkundige kenmerken/schil
- luchtdichtheid (Qv;10 waarde): 0,3 dm³/s.m²
- U-waarde open geveldelen, inclusief kozijnen: 1,57 W/m2.K
- U-waarde deuren: 1,57 W/m2.K
- Gemiddelde Rc-waarde dichte geveldelen : 0,7 en 2,5 m².K/W
- Rc-waarde dak : 4,0 m².K/W
- Rc-waarde bg vloer: 4,0 m².K/W

Installatietechnische kenmerken
- Conversie/opwekking: warmtepomp met LTV
- Opslag/buffering: WKO in aquifer en betonkernactivering
- Afgifte: betonkernactivering en Fiwihex (overgedimensioneerd om overdracht te optimaliseren)
- Regeling klimatisering: Inteligente regeling met monitoring en naregeling. Continue optimalisatie van energiestromen.
- PV: 960 m2
- collectieve open bron: samen met naastgelegen gebouw
- Koeling: vrije koeling via WKO, nachtventilatie in kas, PCM's in expohal worden 's nachts geladen
- type ventilatie: hybride: ventilatielucht kantoren komt uit de kas, tenzij slechte kwaliteit, dan balans ventilatie met WTW.
- regeling ventilatie: CO2-sturing
- Qprimair gebouwgebonden (volgens EPC) 247 MJ/jaar/m²

Overige energiemaatregelen:
- zonwerend glas
- retourlucht expohal gaat naar kantoren. Kwaliteit wordt gemonitoord
- lokaal groen/geel/bruin afval wordt vergist en gebruikt voor warm tapwater in expohal
- C2C-principes, energieopwekking uit afval (biomassavergisting + WKK)

Bouworganistatie

Design & Build
http://www.pellikaan.com/projects/results/taxonomy%3A3#/projects/villa-flora-venlo

Monitoring

NESK monitoring, zie PDF-pictogram Villa Flora TVVL Magazine.pdf

Geleerde lessen

Belang van gebouwbeheer
Villa Flora kreeg bij de ontwikkeling van het gebouw financiële ondersteuning. In 2010 was het een project in het NESK-programma van het ministerie van BZK. Het pand was ook een van de Excellente Gebieden. Brankaert: “Villa Flora is energiezuinig gebouwd. Toch gaat duurzaamheid verder dan dat. Met monitoren kun je onjuistheden in de regeling opsporen, waardoor systemen kunnen presteren zoals ze bedoeld zijn. Met een hogere efficiëntie realiseer je energiebesparingen en daarnaast resulteert het ook in minder kosten voor onderhoud en vervanging als een systeem juist wordt gebruikt.”

Energie:

Ambitie is zelfvoorzienendheid

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Pellikaan
Opdrachtgever: Gemeente Venlo, Regio Venlo
Architect: Kristinsson
Installatietechnische en/of energetischadviseur: Volantis

Media

Links

Service menu right