Vroonermeer Noord Alkmaar, Noord-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

De partners bouwen duurzame, comfortabele en gezonde cascowoningen die weinig energie vragen. Voor de warmte die nog nodig is wordt gebruik gemaakt van restwarmte van een afvalverbrandingsinstallatie. Koeling gebeurt door koudeopslag. Andersom wordt ’s zomers de warmte opgeslagen in de grond om ‘s winters weer op te pompen.

Projectsamenvatting

In Vroonermeer Noord in Alkmaar worden tussen 2011 en 2015 660 woningen gebouwd. De cascowoningen die weinig energie vragen worden met een EPC van 0,4 gebouwd. Dat is 50% scherper dan de huidige norm.

De partners bouwen duurzame, comfortabele en gezonde cascowoningen die weinig energie vragen. Voor de warmte die nog nodig is wordt gebruik gemaakt van restwarmte van een afvalverbrandingsinstallatie. Koeling gebeurt door koudeopslag. Andersom wordt ’s zomers de warmte opgeslagen in de grond om ‘s winters weer op te pompen.

Kwaliteitscontrole
Vanaf 2007 heeft de gemeente samen met verscheidene woningcorporaties en projectontwikkelaars ingezet op de duurzame ontwikkeling van het plangebied. Deze ambities zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Tijdens de bouw wordt veel aandacht besteed aan kennisoverdracht. Externe partijen controleren de kwaliteit en de naleving van de regels.

Kenmerken

Aantal woningen in project

660

Projecttype

Hoekwoning - nieuwbouw
Rijwoning - nieuwbouw
Vrijstaand - nieuwbouw

Energievoorziening

Collectief op bouwblokniveau

Beschrijving concept

De restwarmte van de AVI (AfvalVerbrandingsInstallatie) wordt ingezet voor de verwarming van de woningen.

Monitoring

Het project was geselecteerd als Excellent Gebied, maar heeft zich inmiddels teruggetrokken. Om die reden is ook de monitoring gestopt.

Geleerde lessen

Het project was geselecteerd als Excellent Gebied, maar de gemeente heeft zich inmiddels teruggetrokken. Reden is het verplichtende karakter van de AMvB, waardoor bestaande afspraken met de ontwikkelende partijen (waarin sprake was van een inspanningsverplichting in plaats van een resultaatverplichting) onder druk kwamen te staan. De ambities van de gemeente Alkmaar blijven wel overeind, net als de inspanningsverplichting van de ontwikkelende partijen.

Energie:

50% zuiniger dan de norm (epc=0,8)

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Deurwaarder Bouwgroep en Bouwfonds Ontwikkeling
Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar, Gemeente Langedijk, Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland, Stichting Kennemer Wonen, Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Hallokaties, Scholtens Projecten, Woningstichting Duinstee
Contactpersoon: Bel met Thomas de Jong tel. 088-6022738
Architect: Bureau B B Stedenbouw en Landschapsarchitectuur

Media
 

Links

Meer informatie

Vroonermeernoord.nl

 

Service menu right