Wijkbedrijf bilgaard Friesland

Meer artikelen

Omschrijving

In de wijk Bilgaard in Leeuwarden heeft woningcorporatie WoonFriesland de vraag uitgezet om 330 huur- en koop woningen te verbeteren.
 

Projectsamenvatting

Woningcorporatie WoonFriesland heeft de markt gevraagd om de energieprestatie en het uitrustingsniveau van 330 huur en koopwoningen in de wijk Bilgaard (Leeuwarden) te verbeteren en de leefbaarheid in de woonomgeving te versterken. WoonFriesland had de ambitie om een energiereductie van minimaal 45% te creëren. Ook moest de leefbaarheid van de wijk en bewonersgedrag in de opgave worden betrokken. In oktober 2012 werden partijen opgeroepen consortia te vormen en in een korte film hun visie op de verbetering op de woningen en wijk te presenteren. In november vond de eerste selectieronde plaats met 26 deelnemers, waarna 10 consortia naar doorgingen naar ronde 2. De selectiejury die het consortium selecteerde om de plannen uit te mogen voeren bestond uit 3 vertegenwoordigers van WoonFriesland, een vertegenwoordiger van de bewoners en een vertegenwoordiger vanuit de gemeente Leeuwarden. Het consortium Wijkbedrijf Bilgaard kwam als winnende partij uit de selectie. Wijkbedrijf Bilgaard heeft een plan gemaakt waarbij ze bewoners niet alleen betrekken bij hun eigen ideeën, maar de bewoners ook ruimte geven om zelf ideeën te ontwikkelen. De bewoners krijgen daarvoor beslissingskracht door lid worden van een nieuwe vereniging die onder Wijkbedrijf Bilgaard valt. Wie lid wordt, kan meebeslissen. Het Wijkbedrijf richt zich op het opknappen van woningen, het verbeteren van de omgeving en de sociale binding in de wijk om energie te besparen, comfort te verhogen, kosten te reduceren en banen te realiseren. Na twee jaar opereert het Wijkbedrijf zelfstandig door de bewoners. De leden van het consortium blijven voor 20 jaar als coach verbonden aan de wijk. In de vorm van een serviceteam worden bewoners ingezet op het meerjarenonderhoud van de woningen, groenonderhoud en leefbaarheidsprojecten waarvoor de bewoners een vergoeding krijgen. Verder investeert het wijkbedrijf in energieopwekking in de vorm van biomassacentrales en zon-pv. Het geld dat hiermee bespaard wordt vloeit terug naar de wijk.
 
Bijzonderheden
 • Focus niet alleen op technische renovatie maar ook op leefbaarheid in de wijk
  Bewoners worden actief ingezet in het onderhoud en leefbaarheidsprojecten

Kenmerken

Aantal woningen in project/ of oppervlakte woning

330

Projecttype

Galerijflat – renovatie
Rijwoning - renovatie

Energievoorziening

Centraal op gebouwniveau

Beschrijving concept

 • Vervangen glas door HR++ glas
 • Nieuw daksysteem (dakbedekking en isolatiepakket)
 • Onderzijde 1e verdiepingsvloer isoleren
 • Gevelpanelen vervangen
 • Trappenhuiswanden isoleren
 • Buitengevel isoleren
 • Ventilatiesysteem nalopen en roosters vervangen
 • Kieren en naden dichten
 • Nieuwe keuken en sanitaire voorzieningen
 • Schilderen woningen buitenkant
 • Kruipruimtes begane grond isoleren
Overige energiemaatregelen:
 • Biomassacentrales
 • PV-cellen

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: Wijkbedrijf Bilgaard 
Opdrachtgever: WoonFriesland
Architect: Wijkbedrijf Bilgaard 
 
Wijkbedrijf Bilgaard is een consortium bestaande uit:
En werkt samen met bewoners en de Wijkvereniging Bilgaard.

Media

Screen Shot 2017-07-19 at 11.35.24.png

Links

Service menu right