Service menu right

Woonwaard Heerhugowaard, Noord-Holland

Meer artikelen

Omschrijving

In Heerhugowaard renoveert woningcorporatie Woonwaard in samenwerking met BAM 55 rijtjeshuizen uit de jaren ’70 naar nul op de meter woningen. De eerste woningen werden in 2014 opgeleverd.

Projectsamenvatting

Ten tijde van de renovatie was renoveren naar nul op de meter een nog relatief nieuw concept. Daarom is de renovatie opgedeeld in fases zodat er tijdens het proces ruimte bleef voor ontwikkeling van het product en het proces. Er werd gestart met een prototype en vanuit daar een eerste woonblok. Vervolgens hadden de partijen voldoende kennis om de rest van de woningen te renoveren. Het renovatieconcept bestaat globaal gezien uit het inpakken van de woningen met een prefab gevel en dak en de plaatsing van duurzame installaties in een ‘energiemodule’ in de achtertuin. De renovatie werd uitgevoerd in bewoonde staat. Na de renovatie zouden de woningen weer 50 jaar mee moeten kunnen. Bewoners betalen bovendien het oorspronkelijke bedrag van hun energiekosten aan de woningcorporatie in plaats van de energieleverancier. De corporatie gebruikt dit bedrag om te investeren in de renovatie.
 
Bijzonderheden
 • Renovatie naar nul op de meter woningen
 • Renovatie in bewoonde staat
 • All-electric woning

Kenmerken

antal woningen in project/ of oppervlakte woning

55

Projecttype
Rijwoning - renovatie

Energievoorziening

Individueel op woningniveau

Beschrijving concept


Bouwkundige kenmerken/schil
 • RC dak 5,0 m²K/W
 • RC gevel 5,0 m²K/W
 • RC kruipruimte 4,0 m²K/W
 • U waarde beglazing 0,7 W/m²K
Installatietechnische kenmerken
 • All-electric huis
 • Lucht-water warmtepomp
 • Balansventilatie met warmteterugwinning
 • PV panelen
 • A+++ witgoed
 • Prefab gevel en dak met geïntegreerde PV-panelen
 • Isolatie van fundering aan de buitenkant
 • Nieuwe keuken
 • Nieuwe tegels en vloer en badkamer en wc

Monitoring

De woningen werden een jaar lang gemonitord. De eerste metingen wezen uit dat de woningen gegarandeerd nul op de meter waren en soms zelfs meer elektriciteit produceerden dan ‘afgesproken’. Uit deze resultaten blijkt dat in 2015 het netto elektragebruik in alle geanalyseerde woningen na correctie lager is dan de contractwaarde. Bovendien was de opbrengst van de energie opwekking vanuit de PV panelen hoger dan de contractwaarde.

Geleerde lessen

De corporatie en bouwer hebben een aantal lessen geleerd met betrekking tot communicatie naar de bewoners en het proces:
 • Een realistische inschatting van de complexiteit en intensiteit van de renovatie en de tijdsduur en belasting die dit met zich mee brengt is belangrijk. Voor bewoners kan het beter mee dan tegen vallen.
 • Het is belangrijk om rekening te houden met bijzonderheden van de bewoners, bijvoorbeeld wanneer een groot deel van de bewoners een oudere leeftijd heeft of allochtoon is en daardoor de Nederlandse taal niet goed beheerst.
 • Renovatie in bewoonde staat is niet ideaal. Er moet mogelijkheid worden geboden voor renovatie in niet bewoonde staat.
 • Voor bewoners met lage inkomens is ontzorgen met betrekking tot financiën van belang. Een duidelijke en makkelijke communicatie over de financiële berekeningen en consequenties is gewenst.  
 • Renovatie is niet alleen een technische ingreep maar ook sociaal project waar tijd en capaciteit beschikbaar voor moet zijn.

Betrokkenen

Bouwer/projectontwikkelaar: BAM 
Opdrachtgever: Woonwaard 
Omdat het nul op de meter concept ten tijde van de renovatie nog een nieuw concept was is er veel tijd gestoken in communicatie met bewoners. De corporatie ging voor 100% bewoners participatie in plaats van de gebruikelijke 70 procent. Dit is op de volgende manieren gedaan:
 • Aankondiging van het maken van een prototype voor Nul op de Meter woning
 • Presentatie van prototype woning
 • Aanmelding voor de renovatie na de presentatie van het prototype
 • Presentatie van keuze opties
 • Evaluatie met de bewoners van het eerste blok dat gerenoveerd is
 • Brief naar bewoners met uitnodiging voor rond de tafel gesprekken over de renovatie
 • Rond de tafel gesprekken met elk woonblok
 • Virtual Reality waarmee bewoners hun nieuwe woning konden ‘beleven’
 • Gesprekken met de bewoners thuis
 • Bewonersbegeleiders
 • Bewonerscommissies

Media

Links