Crowdbuilding | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Crowdbuilding

Meer artikelen

Omschrijving

Nederland kampt al enige tijd met leegstand van kantoren. Een nieuw initiatief is crowdbuilding, dat probeert om hier een innovatieve oplossing voor te bieden.

Kantoortransformatie StrijpT

Crowdbuilding hoopt de kantorenleegstand aan te pakken én tegelijkertijd een antwoord te bieden op de grote vraag naar woningen in de Randstad. Crowdbuilding werkt namelijk als een platform waarop de transformatie van leegstaande kantoorpanden naar woongebouwen wordt ontwikkeld op basis van het aloude principe van vraag en aanbod.

Werking

Panden en zelfs hele portefeuilles kunnen door eigenaars worden aangemeld, waarop architecten, ontwerpers en ontwikkelaars een plan voor de herbestemming van het pand kunnen bedenken. Samen met de eigenaar wordt een dergelijk plan ‘gepitched’ bij het publiek (bestaande uit woningzoekenden) die het plan van feedback kunnen voorzien. Met genoeg positieve reacties weten de aanbieders dat er potentieel in hun plan zit, waarop de volgende stap naar implementatie makkelijker wordt, omdat de toekomstige klantenkring van een woonproject als het ware al is geworven.

In een tijd waarin een deel van de vastgoedsector oplossingen voor de leegstand met name bij de (lokale) overheid zoekt, is Crowdbuilding.nl een interessant initiatief, omdat dit uitgaat van de kracht van co-creatie, particulier ondernemerschap en de samenwerking van alle stakeholders. En vooral dit laatste aspect is essentieel.

Sterk

  • Zolang partijen namelijk voor eigen gewin blijven kiezen in plaats van voor het collectieve belang, voor nu en in de toekomst, dan blijft de leegstand een patstelling. Alleen een intensief partnership van pandeigenaren, ontwikkelaars, architecten, bedrijven, overheden en burgers kan de leegstand in Nederland oplossen. Daarbij is voor een deel regelgeving nodig en voor een deel flexibiliteit. Het zal soms verlies nemen betekenen, met daar tegenover de kans op duurzame winst.

Zwak

  • Geldt alleen voor enkele specifieke locaties in Nederland (en Randstad) en trekt wellicht een beperkt publiek. Daarnaast is er sprake van het toetsen van de plannen en ideeën aan een potentieel publiek, terwijl de toetsers vermoedelijk niet de huurders/bewoners zullen worden. De tijd tussen idee en wonen is daarmee betrekkelijk lang.

Meer informatie

Vastgoedontwikkelaar Blauwhoed en architectenbureau Space & Matter hebben het platform Crowdbuilding.nl opgericht.

Voorbeeld

Voorbeeld 1: Stadsdeelkantoor Amsterdam

Voorbeeld 1

Stadsdeelkantoor Amsterdam   

 

De gemeente Amsterdam wil graag dat toekomstige kopers opdrachtgever zijn bij de herontwikkeling van het voormalige Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel. Bouwgroep JFK heeft de selectie voor de herontwikkeling gewonnen en zoekt een crowd die wil meedenken over de invulling van de transformatie.

Uitgangspunt voor de ontwikkeling is ‘minder hebben en meer delen’. Naast het ontwerp en de bouw van je eigen casco Smartloft (28 – 130 m2) kan de crowd meebeslissen over de invulling en het ontwerp van de gedeelde voorzieningen.

Doelgroepen

Eigenaren van kantoorpanden, Schoolgebouwen, ontwikkelaars en de consument.

         

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.