Duurzaam renoveren | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Duurzaam renoveren

Meer artikelen

Omschrijving

Verduurzaming van de woning door het treffen van energiebesparende maatregelen, waarbij de eigenaar/bewoners de garantie krijgen dat de gecalculeerde financiële besparing wordt bereikt.

Werking

Marktpartijen richten samen met de gemeente een fonds op, waarbij de woningeigenaar of bewoner de garantie krijgt dat de voorgecalculeerde energiebesparing van de maatregelen gerealiseerd wordt. Hierdoor is er zekerheid over de financiële besparing en over het terugverdienen van de investering.

De marktpartij begeleidt het proces op alle aspecten, zowel technisch, juridisch, organisatorisch als financieel, bij het maken van keuzes en de uitvoering, en neemt zo deze ‘last’ uit handen van de eigenaar/bewoner.

Sterk

Energiebesparing en kostenreductie zijn gegarandeerd. Alle financiële hulpmiddelen worden ingezet om de verduurzaming te financieren. Er is volop keuzevrijheid bij de eigenaar of bewoner. Dat geldt zowel voor de keuze van de bank die de financiering verzorgt als voor de keuze van de uitvoerende partij(en).De constructie is daarmee transparant en er is ook geen sprake van een gedwongen keuze voor een consortium.

Voor ondernemers zijn de Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA) interessant.

Zwak

Niet elk pand is even goed geschikt of rendabel genoeg voor verduurzaming. De energieprijzen fluctueren sterk. Afwijkingen kunnen ervoor zorgen dat de verduurzaming minder rendabel is dan in eerste instantie werd berekend.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.