Koopprijskorting

Meer artikelen

Omschrijving

De consument krijgt een korting op de koopprijs van de woning en is daardoor sneller bereid een woning te kopen. Een variant hierop is het bieden van extra kwaliteit bij nieuwbouwwoningen, terwijl er geen hogere v.o.n.-prijs gerekend wordt. Bij doorverkoop kan een percentage verschuldigd zijn aan de ontwikkelaar.

Te Koop bord

Door het verstrekken van een koopprijskorting, halen private ontwikkelaars of corporaties sneller hun voorverkooppercentages, waardoor zij eerder kunnen overgaan tot bouw en overdracht.

Sterk

  • relatief heldere constructie, tussen consument en ontwikkelaar

Zwak

  • Er moet rekening gehouden worden met fiscale gevolgen voor de belastingplichtigen, die deze constructie met zich meebrengt.
  • De korting leidt tot een gat in de begroting dat gefinancierd moet worden. Dit brengt kosten met zich mee.
  • Bovendien vraagt de constructie om een tijdsinvestering. Als de woningmarkt niet verbetert, is er niet snel sprake van doorverkoop.

Voorbeelden

voorbeeld 1: Project Velzengaarde, Oude IJsselstreek
voorbeeld 2: Park Brederode, Bloemendaal

Voorbeeld 1

Project Velzengaarde - Oude IJsselstreek             

Op het voormalige 'Van den Hurk-terrein' in Silvolde is plaatsgemaakt voor plan Velzengaarde, ook wel plan Terborgse Veld genoemd.

Velzengaarde is een van MVO Projecten en omvat 24 woningen in een gevarieerd aanbod voor zowel starters als gezinnen.

MVO Projecten biedt een korting van €25.000. Wanneer een koper de woning in de toekomst doorverkoopt aan een andere eigenaar, is die een percentage verschuldigd aan MVO Projecten. Het percentage wordt berekend over de meeropbrengst boven op de koopprijs.

Bijzonderheden

Veel van de kopers kiezen voor de eenmalige korting van €10.000 bij de rijwoningen. Enkele kopers kiezen voor een korting van €20.000 tot €25.000, waarvan minimaal €10.000 terugbetaald moet worden bij doorverkoop. Dit komt omdat de meeste financiers het niet acceptabel vinden om een tweede hypotheekrecht te geven als zekerheid voor de nabetalingsverplichting.

Wat ook helpt om de verkoop te stimuleren is het geven van een garantie op de overname of koop van de bestaande woning zodra de nieuwe woning is opgeleverd. Dat kan mits er een redelijk positief prijsverschil zit tussen de nieuwe en de bestaande woning. De inruilwoningen worden meestal voor de gegarandeerde inruilprijs verkocht of net iets daaronder. Daar staat tegenover dat de kopers geen klachten hebben over de prijs van de nieuwe woning.

Service menu right