Project BuiksloterHam | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Project BuiksloterHam Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Meer artikelen
Amsterdam kent veel eigenbouwprojecten door (C)PO. De gemeente wil dat zelfbouw een volwassen deel wordt van de Amsterdamse woningmarkt. Angelique Bor, lid van het Expertteam eigenbouw en het Team Zelfbouw van de gemeente Amsterdam, is al sinds 2000 betrokken bij (C)PO-projecten in de hoofdstad. Haar enthousiasme is onverminderd groot. Vanuit haar functie in het Team Zelfbouw is Bor onder meer betrokken bij het project Buiksloterham waar individuen en groepen via kaveluitgifte de kans hebben hun eigen woning of werkruimte te creëren.
 
[broodtekst]
Buiksloterham maakt deel uit van de Noordelijke IJ-oever. Het gebied ligt dicht bij de Amsterdamse binnenstad en verbindt de nieuwe woonwijk Overhoeks met de levendige mix van culturele bedrijvigheid op het NDSM terrein. Bijzonder is dat Buiksloterham ooit volledig industrieterrein was. De gemeente heeft gekozen voor een geleidelijke transformatie naar een woon-werkgebied. Het aanbod voor eigenbouw is ruim. Er zijn 76 kavels voor individuele zelfbouw, 6 kavels voor bouwgroepen (in totaal zo’n 140 woningen in CPO) en daarnaast nog 30 drijvende woningen voor 1 bouwgroep in CPO. De bedoeling is dat er minimaal 10% van dit aanbod beschikbaar komt voor werken naast wonen.
 
Ook in crisistijd
Bor: ‘Buiksloterham trekt ondernemers en bewoners die zich graag vestigen in een gebied waar mogelijkheden zijn voor eigen initiatief. Alle beschikbare zelfbouwkavels zijn razendsnel in optie genomen. Opvallend is dat daar ook in crisistijd grote belangstelling voor is, terwijl traditionele bouwpartijen hun projecten steeds moeilijker gefinancierd krijgen. Markant van het project in Buiksloterham is zeker dat door de voorspoedige uitgifte van de eigenbouwkavels in dit gebied andere projecten van grote partijen die eerst niet van de grond kwamen vlot zijn getrokken.’
 
Regels en verplichtingen
De gemeente ziet nauwlettend toe op de nakoming van de regels en verplichtingen die aan de zelfbouw zijn verbonden. De helpdesk zelfbouw van Gebiedsontwikkeling Noord kan waar nodig ondersteunen en is beschikbaar voor vragen. Eigenbouwers in Buiksloterham mogen hun kavel niet overdragen voordat ze die zelf hebben bebouwd overeenkomstig het door de gemeente goedgekeurde bouwplan. Omdat de gemeente Amsterdam een erfpachtgemeente is, zijn de zelfbouwkavels in erfpacht uitgegeven. Wie zelf bouwt kan de erfpacht afkopen of kiezen voor betaling van een jaarlijkse vergoeding over de grondwaarde. Wie de nieuwe woning vóór de in de erfpachtovereenkomst opgenomen datum niet voltooit, staat een fikse boete te wachten.
 
Winst in alle opzichten
Duurzaamheid speelt een centrale rol in de transformatie van Buiksloterham. De selectie voor de eerste kavels voor reguliere projectontwikkeling is volledig op duurzaamheid geweest en eigenbouwers kunnen op subsidie rekenen als ze duurzaamheid inpassen in hun bouwplannen. Bor is positief: ‘In de dagelijkse praktijk blijkt dat we niet streng hoeven te zijn. De winst is groter dan verwacht, in alle opzichten. Want ook de zelfbouwers in Buiksloterham nemen veel initiatief, delen hun kennis en kunde en werken graag en goed samen. Ze streven uit zichzelf naar een leefbare buurt, een beter leefklimaat en duurzaamheid, naar heel veel meer dan we met bouwbesluiten en dergelijke proberen af te dwingen.’
 
Voordelen van bewonersparticipatie
‘Daarom denk ik dat maximale vrijheid voor eigenbouwers belangrijk is,’ benadrukt ze. ‘Wij zijn er als gemeente vooral om hen de nodige ondersteuning te bieden. Daarnaast kunnen en moeten we woningcorporaties en andere partijen de voordelen laten zien van meer bewonersparticipatie. Ook zij kunnen hun voordeel doen met voldoende aanbod voor zelfbouw. Ook daar ligt voor ons een belangrijke taak.’
 

Dit voorbeeld hoort bij de TFC-constructie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.