Transformatie Faciliteit | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Transformatie Faciliteit

Meer artikelen

De Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie is een fonds dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is ingericht bij SVN. Hiermee kunnen initiatiefnemers in 50 gemeenten in Nederland kortlopende geldleningen krijgen om de voorfase van woningbouwprojecten te financieren.

Bedrijventerrein - fotograaf  Klaas Laankopie

Er is in 2019 € 38 miljoen beschikbaar gesteld, het gaat om zakelijke leningen van € 1 tot 3,5 miljoen. De lening kan worden aangevraagd door initiatiefnemers die moeite hebben met de voorfinanciering van de transformatie van bedrijfs- of industrielocaties tot Woningbouw. Het gaat om een voorfinanciering met gunstige voorwaarden met een maximale looptijd van 5 jaar.

De faciliteit concentreert zich op projecten in de 50 Nederlandse gemeenten waar tot 2020 de hoogste absolute woningtekorten verwacht worden. Bekijk de lijst met 50 gemeenten op de website van SVN.

Het doel is het financieren van voorinvesteringen om binnenstedelijke (bedrijfs en industrie) locaties te transformeren tot woningen. Wanneer de onzekerheden uit de voorfase zijn weggenomen en de bouwfase van start gaat, kunnen de aanvragers overgaan tot herfinanciering. Het geld wordt verstrekt in de vorm van aflossingsvrije (achtergestelde) leningen.

Voorwaarden voor de lening is dat reguliere financiering onvoldoende beschikbaar is en er moet sprake zijn van cofinanciering waarbij de financiering het gat vult tussen eigen en vreemd vermogen. De projecten moeten zicht hebben op een sluitende businesscase en het project moet passen binnen het lokale, door gemeenten en provincies geformuleerde beleid.

Meer Informatie

Website SVN

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.