Verlagen Bouwleges

Meer artikelen

Omschrijving

Gemeenten kunnen bouwleges verlagen ten gunste van een betere concurrentiepositie. Door de betalingsregeling of lagere bouwleges zullen projectontwikkelaars minder bouwprojecten annuleren of bouwvergunningen minder snel intrekken.

Werking

Het verlagen van de bouwleges leidt tot een prijsverlagend effect op het totaal. Bouwprojecten worden daardoor minder snel geannuleerd. Verlaagde bouwleges verbetert de concurrentiepositie van gemeenten. Het is voor een ontwikkelaar aantrekkelijker om juist in een gemeente met lage bouwleges een project te ontwikkelen. Voor gemeenten kan het ook een positief effect hebben, namelijk het aantrekken van meer huishoudens. De misgelopen inkomsten aan de voorkant worden bijvoorbeeld via de OZB deels ingelopen.

Sterk

  • Directe prijsverlaging en minder risico voor de ontwikkelaar.
  • Aantrekkende werking voor consumenten.

Zwak

  • Gemeente ontvangt minder inkomsten uit bouwleges.

Voorbeelden

voorbeeld 1: Betalingsregeling bouwleges, Nijmegen
voorbeeld 2: Verlagen bouwleges, Wageningen

Voorbeeld 1

Betalingsregeling bouwleges Nijmegen

Bouwers van grote woningbouwprojecten kunnen gebruikmaken van een betalingsregeling voor gemeentelijke bouwleges in Nijmegen. Het college van B en W van Nijmegen speelt hiermee in op de toenemende vraag van projectontwikkelaars naar coulance in de betaling van deze verplichtingen. De regeling is onderdeel van de crisisaanpak om de woningbouwproductie op gang te houden.

Doelgroepen

  • Toegepast door:de gemeente Nijmegen.
  • Ten behoeve van: projectontwikkelaars, aannemers.

Ontwikkelaars en aannemers wachten met bouwen totdat een bepaald deel van het project is verkocht. Door de slechte verkoopsituatie van koopwoningen, zit er steeds meer tijd tussen het moment waarop de bouwvergunning wordt verleend en de start van de bouw. Tot nu toe moesten zij echter wel kort na het verkrijgen van de vergunningen de hieraan verbonden leges betalen zoals bouwleges, welstandleges en eventuele planologische leges. De kosten kunnen oplopen tot enkele honderdduizenden euro’s. Door de betalingsregeling zullen projectontwikkelaars naar verwachting minder bouwprojecten annuleren of bouwvergunningen minder snel intrekken.

Bijzonderheden

De betalingsregeling was bedoeld voor grote bouwprojecten van private ondernemers, met enkel of overwegend koopwoningen en bouwleges van meer dan € 50.000, die als gevolg van de crisis in gevaar kwamen. Het houdt in dat de leges niet ineens betaald hoefden te worden, maar in zes maandelijkse termijnen.

 

 

Voorbeeld 2

Verlagen bouwleges Wageningen

De gemeente Wageningen heeft de bouwleges versneld verlaagd in verband met de mogelijke komst van de researchafdeling van FrieslandCampina. De uiteindelijke verhuizing leverde de gemeente Wageningen 150 extra arbeidsplaatsen op.

Evaluatie

Of de komst van FrieslandCampina direct verband houdt met de verlaging van de bouwleges, kan niet worden vastgesteld.

Service menu right