Verschuiven betalingsmoment grond

Meer artikelen

Omschrijving

Het verschuiven van het betalingsmoment van grondkosten is een middel om de cashflow van projecten te sturen.

geldbiljetten - betalingsrechten uitbetalen

Wanneer bouwgrond niet via vreemd vermogen gefinancierd hoeft te worden, levert dit voordelen op in de exploitatie en de financiering van projecten. Omdat de overheid voor een periode de (rente)kosten voor haar rekening neemt, is deze constructie op te vatten als een subsidie.

Werking

Normaliter betaalt de ontwikkelaar grondkosten wanneer de gemeente de grond overdraagt. Bij deze regeling vindt betaling pas plaats bij de oplevering van de woning. Het later betalen van de grondkosten is voordelig in de kasstroom van de projectrealisatie. De voorinvestering is lager, waardoor de ontwikkelaar minder kosten maakt dan bij de traditionele werkwijze (prijs verlagend effect). De ontwikkelaar loopt minder risico (risico reducerend effect) omdat hij een lager bedrag financiert. Bovendien levert dit bij de ontwikkeling een rentevoordeel op. De grond hoeft namelijk niet met vreemd vermogen gefinancierd te worden. Voor de grondeigenaar is het risico wel groter, maar daaraan kan een tegemoetkoming worden gekoppeld. De overheid betaalt in dit geval de kosten die ontstaan door het verschuiven van het betalingsmoment.

Sterk

  • De investeringskloof (en daarmee een groot financieringsdeel) hoeft niet te worden gefinancierd.

Zwak

  • De verkopende partij heeft minder zekerheid over afname en moet daarvoor gecompenseerd worden.

Voorbeelden

voorbeeld 1: Dynamiek Leidsche Rijn, Utrecht
voorbeeld 2: Apollovlinder Tabakssteeg, Leusden
voorbeeld 3: Gemeente Heerenveen

Meer informatie

Voorbeeld 1

Dynamiek Leidsche Rijn, Utrecht

‘Dynamiek’ maakt deel uit van een reeks van vijf gebouwen aan de noordelijke stadsas van Leidsche Rijn. Het gebouw is ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen BAM Vastgoed bv en 2dvlop Vastgoed bv. De projecten 'Balans' en 'Contrast' zijn eerder al opgeleverd. Door de recessie is de verkoop geheel stilgevallen. Projectontwikkelaar BAM kan niet meer voorfinancieren. Woningcorporatie Mitros neemt onder voorwaarden onverkochte woningen af. Het project is in het voorjaar van 2010 tijdelijk gestopt. BAM Vastgoed bv heeft de overeenkomst met Mitros afgeblazen. De gemeente heeft daarna een BZK-subsidie derde tranche gekregen.
De betaling van de grond door BAM Vastgoed bv aan de gemeente Utrecht is uitgesteld. De extra rentekosten die hierdoor ontstaan worden door de provincie Utrecht (deels) aan de gemeente vergoed uit de Knelpuntenpot. Deze bijdrage geldt voor een periode van 1,5 jaar.

Voorbeeld 2

Apollovlinder Tabakssteeg Leusden

Na overname van de woningen van Heijmans, betaalt WSL de grondkosten aan de gemeente Leusden op een later moment. Omdat het onzeker was wanneer de bouw van start ging, verliep de verkoop slecht. Bij de overname van 43 onverkochte woningen van projectontwikkelaar Heijmans stuitte Woningstichting Leusden (WSL) op een onoverbrugbaar financieel tekort. De provincie Utrecht draagt via de Knelpuntenpot bij in de rentekosten die ontstaan door uitgestelde grondbetaling aan de gemeente vanwege de overname door WSL.

Voorbeeld 3

Gemeente Heerenveen

Het verschuiven van het betalingsmoment van grondkosten is een middel om de cashflow van projecten te sturen. Wanneer bouwgrond niet via vreemd vermogen gefinancierd hoeft te worden, levert dit voordelen op in de exploitatie en de financiering van projecten. Normaliter worden grondkosten betaald wanneer de gemeente de grond overdraagt aan de ontwikkelaar. Bij deze regeling vindt betaling pas plaats bij de oplevering van de woning.

Het later betalen van de grondkosten is voordelig in de kasstroom van de projectrealisatie. De voorinvestering is lager, waardoor de ontwikkelaar minder kosten maakt dan bij de traditionele werkwijze (prijsverlagend effect) en minder risico loopt (risicoreducerend effect) omdat hij een lager bedrag financiert. Bovendien levert dit bij de ontwikkeling een rentevoordeel op. De grond hoeft namelijk niet met vreemd vermogen gefinancierd te worden. Voor de eigenaar van de grond is het risico wel groter, maar daaraan kan een tegemoetkoming worden gekoppeld.3

Naast bovengenoemde vormen en variaties op bestaande samenwerkingsvormen die meer zijn gericht op het „anders organiseren‟ kunnen er ook maatregelen genomen worden om de woningmarkt te stimuleren.Ten behoeve van optimalisering van de kavelverkoop kunnen financieringsarrangementen worden aangeboden aan de consument (bij woningbouw), bijvoorbeeld: startersleningen, erfpachtconstructies en Betaalbaar Koopwoningen Zaanstad-model (erfpacht en lening).

Service menu right