Windmolenparken Flevoland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Windmolenparken Flevoland Herstructureringsfonds

Meer artikelen

De gezamenlijke overheden in Flevoland werken samen met de windverenigingen in Zuid- en Oost Flevoland aan een plan voor een grootschalige sanering en opschaling van windturbines in Flevoland. Zij willen meer duurzame energie opwekken door verouderde molens te saneren en deze te vervangen door nieuwe windmolens met meer vermogen. Met als doel: een energieneutraal Flevoland in 2020 (excl. mobiliteit), met minder molens, een mooier landschap en een versterking van de economie. Hiermee realiseert de provincie 1390,5 MW opgesteld vermogen aan wind energie en haalt daarmee de afspraken die met het ministerie van Economische Zaken zijn gemaakt.

Werking

Bottom-up plannen maken

Veel van de huidige windmoleneigenaren, grondbezitters en bewoners hebben zich verenigd in windverenigingen. Deze werken samen met de provincie, gemeentes en ministerie van EZ en werken momenteel aan de plannen voor de nieuwe windparken. Leden kunnen in de windverenigingen hun stem laten horen.

Saneren en opschalen

Een belangrijk onderdeel van het Regioplan wordt de sanering van bestaande windmolens. De provincie wil bestaande windmolens saneren, zodat er ruimte ontstaat om met minder nieuwe molens meer energie op te wekken. De locaties van de nieuwe molens worden gekozen in relatie tot het landschap. Dat betekent dat nieuwe molens vooral terug zullen komen in lijnen langs tochten, kanalen en wegen. Hiermee wordt verrommeling in het landschap voorkomen en ontstaat meer rust en ruimte in het beeld. Dat draagt bij aan de kwaliteit van het landschap en de beleving ervan. Uiteindelijk worden alle 600 oude windmolens die nu nog verspreid in het landschap staan, vervangen door ongeveer 300 nieuwe, grotere molens met meer vermogen.

Financieel participeren

Wind werkt ook letterlijk voor Flevoland. Het gezamenlijke plan levert niet alleen meer windenergie op en een mooier landschap, het biedt ook economische voordelen. Via participatiemogelijkheden kunnen zowel leden van de windverenigingen als overige belangstellenden financieel deelnemen aan deze nieuwe generatie windparken. Hiermee worden de economische voordelen van de windmolens evenrediger verdeeld. Niet alleen de grondeigenaren en pachters profiteren, maar iedereen die (risicovol) financieel participeert.

Sterke punten

Verrommeling van windmolens wordt opgelost
Nieuwe windmolens (efficienter) komen ervoor in de plaats
Iedereen kan participeren
Jaarlijkse vergoedingen voor bewoners op basis van overlast

Zwakke punten

Heel veel stakeholders, waaronder ook veel particulieren

Dit voorbeeld hoort bij de TFC-constructie Herstructureringsfonds

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.