Gemeente Almere | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gemeente Almere

Meer artikelen

Lokale Situatie

“Energie werkt” is het programmaplan dat de gemeente Almere in 2015 heeft ingesteld. ‘Growing Green Cities is in Almere het leidende thema dat invulling geeft aan een gezonde, vitale en slimme stad. Zeker met het oog op de Floriade die Almere in 2023 organiseert een passend thema !! Het streven is om in 2022 energie neutraal te zijn, met grote inzet van hernieuwbare bronnen. Daarbij ziet men ook economische kansen voor Almere. Het programma Energie Werkt kent 5 werklijnen: Zon, Warmte, Wind, Scholen en Verenigingen, Bewoners en bedrijven. Binnen de werklijn warmte is ook de focus op aardgasvrij. Aardgasvrij richt zich zowel op nieuwbouw alsook bestaande bouw.
Samen met bureau Overmorgen wordt nu gewerkt aan een warmtetransitie-plan. Voor nieuwbouw gaat gelden dat er geen aardgasaansluiting meer komt. Almere heeft een grote nieuwbouw opgave (60.000 woningen komende 30 jaar) waarvan nu een start gemaakt wordt met 4000 woningen. Daarbij wordt gekeken naar aansluiting op het bestaande warmtenet of naar gebruik van Warmte Koude Opslag en all-electric oplossingen.
De nieuwbouw in deze wijk van 4000 woningen richt zich zowel op corporatie bezit (sociale huur en sociale koop), particulieren (30%) en projectontwikkelaars (40%).
In de bestaande bouw richt men zich op het terugbrengen van de warmtevraag. Almere heeft een zeer goed beeld van de mogelijkheden omdat alle gegevens van de woningen digitaal beschikbaar zijn. Een speciaal aandachtspunt voor de gemeente is ook de waterzijdige inregeling van bestaande verwarmingssystemen. Het bestaande warmtenet, dat door NUON geëxploiteerd wordt, dient ook verduurzaamd te worden, waarbij primair gedacht wordt aan inzet van ultra diepe geothermie, maar ook zonnecollectoren, biomassacentrale en gebruik van oppervlakte water als warmtebron. Een eerste inventarisatie liet zien dat een midden in de stad een waterplas Weerwaterkansen biedt om 3000 woningen van warmte te gaan voorzien. Hiervoor geldt dat dit in eerste instantie de nieuwbouwwijk Floriade kan voeden. Ook is uit onderzoek gebleken dat geothermie kansen biedt vandaar dat men er een specifiek project van maakt.
De samenwerking binnen de gemeenten tussen de diverse betrokken afdelingen is goed. Ook over de samenwerking met NUON, corporaties en projectontwikkelaars is men tevreden. Omdat de gemeente onderkent dat de bewoner een belangrijke partij is onderzoekt men hoe men deze erbij kan betrekken en ook kan ontzorgen bij bovengenoemde zaken.
Een van de zaken waar men extra aandacht voor heeft is het combineren van energie met andere onderwerpen zoals zorg, o.a. door aansluiting op de prijsvraag “Who cares” van rijksbouwmeester Floris Alkemade. Men is op naar innovatieve en toekomstgerichte visies om o.a. Almere Haven aantrekkelijk en sociaal te houden.
 
Voor de Green deal Aardgasvrije wijken wil men zich richten op het stadsdeel Almere Haven, maar er is nog geen specifiek keuze gemaakt van de te selecteren wijk.
 

Leerpunten

Welke kennis zoekt de gemeente?
  • Hoe krijgen we de burgers, maar ook de andere stakeholders mee ?
Welke kennis brengt de gemeente?
  • We hebben een oplossing gevonden om in een drinkwaterbeschermingsgebied toch WKO toe te passen.
  • We hebben geëxperimenteerd met zonnepanelen in gevels geïntegreerd om op die manier de esthetiek te dienen.
  • We hebben de koppeling tussen circulaire economie en energie gelegd, waarbij we in de cascade voor duurzaamheid biogas anders benaderen (verbranden is het laatste wat je zou moeten doen, dus geen biogas als primaire keuze)

 

Stakeholders

Betrokken stakeholders

  • Gemeente Almere
  • Woningcorporaties Ymere, Goede Stede en de Alliantie
  • NUON
  • Liander
Contactpersoon gemeente Almere: Anne Marie van Osch, project manager Duurzame Energie, amvosch@almere.nl, tel 06-52543617

 

 

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.