Gemeente Amsterdam | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gemeente Amsterdam

Meer artikelen

Lokale Situatie

In Amsterdam gaat de nieuwbouw voor het grootste deel al niet meer op aardgas. Voor nieuwbouwwijken geldt in het algemeen een aansluitplicht op het warmtenet. Waar dit niet het geval is worden in een tenderprocedure punten toegekend aan aardgasvrij bouwen en komt er in de praktijk ook geen aardgas meer. Een uitzondering vormen losstaande panden, die krijgen soms nog wel een gasaansluiting.
 
Vanaf 2016 worden er serieuze gesprekken gevoerd over het aardgasvrij krijgen van bestaande bouw; de gemeente, woningcorporaties, huurders en energiebedrijven zitten samen aan tafel. De gemeente gaat er techniek vrij in, ofwel alle opties liggen open. Amsterdam merkt dat de beweging  “van het aardgas af” veel minder weerstand oproept dan het bedenken hoe warmtenetten verder uitgerold kunnen worden. Benodigde data over energienetten, renovatieplannen, energiegebruiken zijn allemaal beschikbaar. Amsterdam heeft samen met de corporaties met het CEGOIA model van het adviesbureau CE Delft opties laten doorrekenen, met vooral de toekomstige beschikbaarheid van groen gas als variabele. Maar ook de beschikbaarheid van voldoende duurzame warmte om de warmtenetten te voeden in de toekomst is een punt van aandacht.
 
Het blijkt nog lastig om situaties te vinden waar alle lichten op groen staan. Is het gasnet oud, blijkt de woningcorporatie recent een renoatie uitgevoerd te hebben. Begin 2017 is de knoop nog niet doorgehakt in welke wijken de volgende stap genomen wordt, maar er zijn wel ideeën voor 4 verschillende situaties waarmee de stad ervaring wil opdoen.
 • Een wijk waar de woningcorporatie sterk gelooft in een all electric oplossing en die hiermee aan de slag wil
 • Een wijk waar collectieve warmte een voor de hand liggende optie is, een woningcorporatie veel bezit heeft en die bovendien bereid is om samen met de gemeente op te trekken om particuliere eigenaren mee te nemen
 • Een wijk die aan de vooravond van een stedelijk vernieuwingsproces staat
 • Een wijk waar bewoners het voortouw willen nemen.
De wijze van aanpakken is een vraagpunt: top down, vanuit technisch en financieel komen tot de meeste verstandige oplossingen en deze vervolgens uitrollen of bottom-up, het aardgas gaat eruit, laten we samen gaan bedenken welke oplossing in deze wijk het meest voor de hand ligt. Met betrekking tot kennisdeling ziet Amsterdam vooral veel in fysieke bijeenkomsten. Samen met mensen in de praktijk casussen beetpakken. Amsterdam heeft minder behoefte aan een website met recepturen. Nieuwsbrieven etc kunnen een bron van inspiratie zijn, mits je daarmee snel met de juiste persoon in contact kunt komen.
 

Leerpunten

Welke kennis zoekt de gemeente?

 • Procesvraag is het belangrijkste. Hoe kom je met alle stakeholders nu tot een verstandige keuze.
 • Daarnaast: hoe krijg je binnen de gemeente (en regio) op het juiste moment de juiste kennis en competenties aan tafel? Het zijn nu te vaak mensen met warmte in hun portefeuille en te weinig mensen met specifieke kennis van bijvoorbeeld financiering. Het zou mooi zijn als er een pool van mensen zou zijn die op een bepaald moment kunnen meedenken, bijvoorbeeld uit de bancaire sector of eventueel uit een andere gemeente.
Welke kennis brengt de gemeente?
 • Amsterdam heeft al redelijk veel ervaring en kennis van technische aspecten rondom de transitie van aardgas af, en ook heeft Amsterdam de financieel economische en juridische aspecten goed in de vingers.
 • Amsterdam denkt graag mee in de ontwikkeling van wet en regelgeving rondom de warmtetransitie
 • De metropool regio Amsterdam (MRA) en Zuid Holland hebben samen de consequenties van het socialiseren van warmtenetten doorgerekend.

 

Stakeholders

Betrokken stakeholders

 • Gemeente Amsterdam: Contactpersoon: Theun Koelemij, t.koelemij@amsterdam.nl
 • Woningcorporaties
 • Netwerkbedrijf
 • Energiebedrijf (warmtebedrijf)
 • Bewonersinitiatieven
 
 

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.