Gemeente Maastricht | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gemeente Maastricht

Meer artikelen

Lokale Situatie

De gemeente Maastricht wil in 2030 klimaat neutraal zijn. Daartoe zijn diverse initiatieven ondersteund zoals een nieuwe  basisschool en zwembad Geusselt. Daarnaast stuurt de gemeente bij nieuwbouw projecten op een aardgasvrije inrichting. Zo heeft in de nieuwbouwwijk Zouwdal Veste al deels een overstap plaatsgevonden naar aardgasvrij ondanks dat men al vergevorderd was met ontwikkeling van het project in traditionele uitvoering. Bij het project Hoolhoes (supermarkt, appartementen en grondgebonden woningen) heeft men bij de inschrijving via een tendersysteem extra punten toegekend aan die projectontwikkelaars die het project aardgasvrij zouden aanbieden. Alle aanbieders boden hun project dan ook aardgas vrij aan.
 
In het kader van de Green Deal heeft de Gemeente Maastricht afgelopen jaar bureau CE Delft opdracht gegeven voor een studie naar de beste oplossing voor een alternatieve warmtevoorziening in het centrum van stad gericht op de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Gezien het feit dat in het centrum veel monumenten zijn gelegen en het centrum de status heeft van beschermd stadsgezicht  verwacht men dat een warmtenet de beste optie zal worden. Deze studie wordt eind 1e kwartaal 2018 afgerond. Met de woningcorporaties zijn er prestatie-afspraken om te onderzoeken welke gebieden aardgasvrij kunnen worden en is afgesproken een pilot te starten met een bestaande buurt. Woningcorporatie Maasvallei gaat o.a. 92 woningen nul op de meter bouwen.
 
Maastricht kent 2 kleine warmtenetten waarvan één gevoed door restwarmte van de papierfabriek Sappi. Beide netten zijn eigendom van Ennatuurlijk. Onderzocht wordt of uitbreiding van het warmtenet richting het Centrum haalbaar is. Voor de verdere uitwerking en uitbreiding van het warmtenet in de binnenstad is echter nog veel afstemming nodig met alle betrokkenen. Daarbij wordt afstemming met bewoners, VVE’s en andere gebruikers van gebouwen nog als een uitdaging gezien. De gemeente hoopt begin 2018 een base case scenario ontwikkeld te hebben en eind 2018 de businesscase rond te kunnen maken voor het warmtenet in de binnenstad. De financiering zal nog een hele klus worden en waarbij ook de rol die de gemeente daarin kan spelen nog niet duidelijk is.
 
Om het hele proces rondom het warmtenet alsmede de verduurzaming van de wijken Oud Caberg/Caberg   heeft d-bv (Driven by Values)  de opdracht gekregen om als innovatiecoach in het kader van het programma Smart Energy Cities de gemeente verder te ondersteunen. Daarnaast zal ook een stagiair vanuit de TU Eindhoven afdeling Technische Bedrijfskunde ingezet worden, o.a. voor de open innovatie kant van de ontwikkeling van het warmtenet, en om bewoners communicatie verder uit te werken.
 
Om de burgers en andere gebruikers meer te betrekken en te informeren rondom de toepassing van het warmtenet, overweegt men om nabij het stadspark een zichtlocatie in te richten, vanwaar uit ook het ‘warmtenetteam’ gaat opereren. Met de gemeenten Sittard-Geleen en Heerlen is contact gelegd voor een eventuele koppeling tussen de steden met het daar bestaande warmtenet.
 
Met betrekking tot nieuwbouw blijft men in overleg met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties om gasloos te bouwen.  De  woningcorporaties staan wisselend in de toepassing van warmtenetten. Netbeheerder Enexis heeft inzicht in de te vervangen aardgasleidingen  en de afspraak is om Enexis te betrekken bij de voorbereidingen.
 
 
 

Leerpunten

Welke kennis zoekt de gemeente?
 
 • In welke vorm en mate mag de gemeente meefinancieren aan het warmtenet zonder dat er sprake zal zijn van staatssteun of dat een aanbestedingstraject nodig is ?
 • Welke gemeenten hebben ervaring met soortgelijke trajecten in een historische binnenstad ?
 • Welke noodzakelijke bouwkundige- en installatie technische aanpassingen zijn nodig in de woningen/gebouwen en wat zijn de kosten- en comfort aspecten hierbij?
 • Wat gaat deze transitie betekenen voor de interne organisatie ?
 • Welke ervaringen hebben andere gemeenten met de transitie in wijken waar naast corporatiebezit ook particulier woning bezit is ?
 • De toekomst van warmtenetten is ‘open’ en ‘lage temperatuur’. Hoe anticipeert men in het NU hierop?
 • Hoe richt men het proces in om tot een gedragen democratisch gelegitimeerd besluit te komen?
Welke kennis brengt de gemeente?
 • De gemeente Maastricht wil haar ervaringen zowel in nieuwbouw als bestaande bouw graag delen.

 

Stakeholders

Betrokken stakeholders

 • Enexis
 • Ennatuurlijk
 • Enpuls
 • Provincie Limburg
 • Woningbouwcorporaties
 • Volta Limburg B.V.
 • Sappi
 • Universiteit Maastricht, RVO
 • Gemeente Maastricht,  Contactpersoon, Peter Rompelberg, tel. 043-3504040, peter.rompelberg@maastricht.nl
 

Links

Meer informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.