Gemeente Middelburg | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gemeente Middelburg

Meer artikelen

Lokale Situatie

De gemeente Middelburg heeft als ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. In januari 2017 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de nieuwbouwwijk Essenvelt, ca 350 koopwoningen, aardgasvrij aan te leggen. De grond van de wijk is in eigendom van de gemeente zodat dit contractueel vastgelegd kan worden. In oktober 2017 is het ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht.. Als dewoningbouwcorporatie  in dit gebied gaat bouwen heeft ze al aangegeven dat alle nieuwbouw CO2 neutraal wordt uitgevoerd. De contacten met projectontwikkelaars worden nu opgepakt, en ook burgers zullen worden betrokken middels informatieavonden. Netbeheerder Stedin/Enduris is nauw betrokken bij de voorbereidingen en verdere ontwikkeling. Gezien het bouwtempo van circa 40 woningen/jaar wordt gedacht aan een all electric oplossing in plaats van een collectief systeem.
Daarnaast heeft de gemeente adviesbureau DWA een studie laten verrichten naar de mogelijkheden voor inzet van restwarmte van chemiebedrijf Eastman. Daaruit is gebleken dat de hoeveelheid restwarmte voldoende is voor de verwarming van 350-700 woningen. Dat betekent dat deze warmte gebruikt kan worden in de bestaande wijk Dauwendaele en mogelijk in de nieuwbouwwijk Mortiere. De voorkeur gaat uit naar Dauwendaele. Er is is  een intentieovereenkomst in voorbereiding voor het vervolgonderzoek om uiteindelijk te komen tot uitvoering. Hoewel de wijk veel corporatie bezit heeft, zijn er ook veel woningen in particulier bezit met mogelijk achterstallig onderhoud. Bij de vervolg activiteiten wordt ook de onderwijsinstellingen WO, HBO en MBO betrokken en zullen leerlingen een casus uitwerken met aandacht voor de sociale-, technische- en financiële aspecten.
 
 

Leerpunten

Welke kennis zoekt de gemeente?
  • Hoe kunnen we draagvlak creëren wij bewoners voor inzet van restwarmte?
  • Welke ervaringen hebben andere gemeenten, o.a. inzake juridische aspecten, bewoners participatie etc.
Welke kennis brengt de gemeente?
  • De opgedane ervaringen met de verschillende projecten.

Stakeholders

Betrokken stakeholders

 
  • Gemeente Middelburg, Contactpersoon: Jan Minderhoud, j.minderhoud@middelburg.nl, tel. 0118-675244
  • Stedin (vh Enduris)
  • Woningcorporatie Woongoed Middelburg
  • Onderwijsinstelling: UCR, HZ, Scalda
 
 
 
 
 
 

Links

Meer informatie

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.