Gemeente Utrecht | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gemeente Utrecht

Meer artikelen

Lokale Situatie

De Gemeente Utrecht heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dit komt voort uit het Utrechtse Energieplan (2015) waarbij met ruim 150 bewoners in drie stadsgesprekken een scherpe ambitie is geformuleerd om vanaf 2030 klimaatneutraal te zijn. Daar werd al snel duidelijk dat voor klimaatneutraal afscheid genomen moet worden van aardgas. Dit was een belangrijke stap voor aandacht (politiek, bestuurlijk), en heeft onder meer geleid tot nieuwe lokale coalities zoals de oprichting van de regietafel Energietransitie Utrecht (stadsbestuur, woningcorporaties, vertegenwoordiging van energiecoöperaties, stadsverwarmingspartijen en netbeheerders). De insteek is om gebiedsgericht en datagedreven te werk te gaan. Dit berust op een drietal pijlers: het moment (window of opportunity), het gebouw (typologie en leeftijd woningen) en de eindgebruiker (passend bij bewoners). Op basis van data van alle verschillende partijen zijn typologieën samengesteld en is een analyse uitgevoerd voor de stad Utrecht. Op dit moment wordt verder ingezoomd op bestaande wijken waar drie energie-infrastructuren naast elkaar beschikbaar zijn (Gas, Warmte en Electra). Een belangrijke bevinding tot nu toe is dat het proces veel tijd kost en dat samenwerking vraagt om vertrouwen, dat ook tijd kost.
 
 

Leerpunten

Welke kennis zoekt de gemeente?
  • Wat is de rol van kennis en innovatie?
  • Hoe zit het met verschillende belangen en hetzelfde einddoel?
  • Hoe houden we het doel helder voor ogen, houden we vertrouwen en welke speelruimte kunnen we pakken? 
  • Hoe passen besluiten over energie-infra in het planproces? Hoe en in welke vorm gaat besluit over energie passen in besluitvorming. In de Omgevingswet staat nu niets over energie.
  • Hoe liggen verantwoordelijkheden voor kwaliteit, betrouwbaarheid /zekerheid. Ligt nu bij de netbeheerder, leveringszekerheid ligt bij de leverancier (PV). Wet VET regelt  wie er gaat over de keuze, maar niet over de verantwoordelijkheid tijdens operatie.
  • Wat zijn in allerlei verschillende condities en vertrekposities de alternatieven voor koken, warm water en verwarming. Wat is de rol van uitwisselen van energie?
  • Hoe kan samenwerking plaatsvinden tussen verschillende spelers? Regietafel is een middel en een begin.
  • Hoe kunnen we leren zonder tempo te verliezen?
Welke kennis brengt de gemeente?
  • Bestuurlijke samenwerking rondom toekomstige warmte; de lessen uit de Regietafel die nu 9 maanden bestaat.
  • Intensieve data-uitwisseling: op welke wijze deel je informatie met elkaar, hoe kan je de informatie van de eigenaren van deze data ontvangen, hoe werkt een gemeentelijke organisatie als het gaat om data-verzameling?

 

Stakeholders

Betrokken stakeholders

 

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.