Gemeente Veere | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gemeente Veere

Meer artikelen

Lokale Situatie

 
Het Duurzaamheidsplan 2017-2020 van de gemeente Veere gaat verder dan alleen energie aspecten. Om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn wil men zelf het goede voorbeeld geven, zo wordt het gemeentehuis binnenkort afgesloten van het aardgas en wordt in warmte voorzien door een warmtepomp-systeem. Verder ziet de gemeente vooral faciliteren, stimuleren en de juiste partijen bij elkaar brengen als haar rol.
 
In het kader van de Green deal is  het project Domburg Singelgebied geselecteerd om aardgasvrij te gaan ontwikkelen. Het betreft een voor de gemeente Veere grootschalig inbreidingsproject in van ca 100 woningen en een winkel  waar voorheen o.a. de Rabobank was gesitueerd. In afstemming tussen de afdelingen duurzaamheid en welstand is in het bestemmingsplan en ook in de kavelovereenkomsten voor deze locatie opgenomen dat er aardgasvrij gebouwd moet worden. Daarbij ligt een all electric oplossing voor de hand omdat er geen warmtenet is in Veere. Samenwerking met netbeheerder Enduris hierin verloopt positief. De geplande woningen zijn bedoeld voor particuliere bouw. Om de toekomstige bewoners te ondersteunen in het aardgasvrij ontwerpen en bouwen werkt de gemeente nauw samen met het Zeeuwse Energieloket. De gemeente heeft het vertrouwen dat er geen knelpunten zullen ontstaan met betrekking tot het Aardgasvrij bouwen vooruitlopend op wettelijke wijzigingen in de gas aansluitplicht.
 
Daarnaast heeft de gemeente een subsidieregeling in het leven geroepen om duurzaam bouwen te stimuleren, € 2000 voor woningen met EPC=0 en aardgasvrij en € 4000 voor woningen die aardgasvrij zijn en Nul op de meter. De uitgifte van de kavels is voorzien voor dit jaar en daaromheen wil men ook een energiemarkt organiseren het lokale ondernemers alsmede de Rabobank om de mogelijkheden van groen financiering te benadrukken.
 
Om enige ervaring op te doen is een kleine nieuwbouwwijk van 13 woningen ook aardgasvrij opgezet. De gemeente ervaar dat veel (toekomstige) bewoners aardgasvrij een voor de hand liggende optie vinden. Dat baseert men op vragen hierover over zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw. In enkele kernen van de gemeente, zoals Oostkapelle, ontstaan burgerinitiatieven die zich met dit onderwerp aan de slag gaan. Ook kijkt de gemeente zelf nadrukkelijk  bij nieuwbouw van haar maatschappelijk vastgoed om dit aardgasvrij te bouwen. Om de verduurzaming binnen de gemeente verder vormgegeven heeft de gemeenteraad een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld. De uitwerking hiervan zal in de loop van 2018 gaan plaatsvinden, maar Aardgasvrij bouwen is een belangrijk aspect hierbij.
 
Naast de aandacht voor Aardgasvrij nieuwbouw wil men ook in de toekomst naar de bestaande bouw gaan kijken. Het woningbestand in de gemeente is voor bijna 90% particulier eigendom en slechts 10% in handen van de woningcorporaties. Via de jaarlijkse prestatieafspraken gaat men dit met de corporaties oppakken, voor de particuliere bouw wordt nog een strategie ontwikkeld.
 

Leerpunten

Welke kennis zoekt de gemeente?

  • Hoe kan men de communicatie naar burgers het beste opzetten ?

Welke kennis brengt de gemeente?

  • Ervaring met klimaat neutrale straat (all-electric)
  • Ervaringen met Nul op de meter woningen

 

Stakeholders

Betrokken stakeholders

  • Zeeuws Energieloket
  • Enduris
  • Gemeente Veere. Contactpersoon: Mark Minderhoud, beleidsmedewerker Duurzaamheid, afdeling Ruimtelijke Ordening, m.minderhoud@veere.nl, 0118-555442
 
 

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.