Gemeente Wageningen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gemeente Wageningen

Meer artikelen

Lokale Situatie

Wageningen heeft als doel klimaatneutraal te zijn in 2030, en is op het vlak van aardgasvrij actief in de wijk Nude en de Benedenbuurt. In de wijk Nude is de focus voor verandering breder gericht dan alleen de energietransitie. Met het vervangen van de riolering wil men ook aandacht besteden aan het verbeteren van het groen, de bestrating, aanpassingen van de woningen en energietransitie. Op sociaal vlak wil men vooral inzetten op ‘community building’. De wijk omvat circa 1000 woningen waarvan 1/3 corporatiebezit, 1/3 verhuur via een commercieel vastgoed eigenaar  en 1/3 bezit in  vereniging van eigenaren. Samen met een procesbegeleider worden de wensen van de bewoners nader geïnventariseerd, al meer dan 40 bewoners hebben aangegeven mee te willen denken. Op het vlak van energie zijn ook al verkenningen gedaan hoe de bestaande woningen verder te verduurzamen. Een van de complexen, beheerd door een vereniging van eigenaren, heeft zelf het initiatief genomen om te komen tot Nul  op de meter oplossing voor haar 20 appartementen . Met ondersteuning vanuit Platform 31 en Woonlab zijn niet alleen de technische opties bekeken maar ook financiering ervan. Voor de technische uitvoering is een uitvraag gedaan bij verschillende partijen en dat heeft geresulteerd in de keuze voor Renolution. In mei wordt een definitief voorstel aan de VVE voorgelegd. Op het gebied van financiering zijn er wel nog uitdagingen omdat banken nogal huiverig zijn om hier in te stappen maar de gemeente Wageningen gaat met hen de uitdaging aan, en wil zo nodig garant staan voor de lening. Voor de wijk als totaal zal adviesbureau Tauw verder onderzoek doen om de vraag naar energie  en het aanbod aan warmte in kaart te brengen. Een collectief warmtenet ligt voor de hand. Ook de woningcorporaties werken hun groot onderhoudsplannen uit in de richting van aardgasvrij. Tijdens de 1e contacten met bewoners is gebleken dat  bij de huurders toch vooral de focus ligt op de mogelijke aanpassingen in de woningen  minder bij het onderwerp aardgasvrij. Eind maart zal er weer contact zijn met bewoners om de resultaten van Tauw nader toe te lichten.
 
In de Beneden buurt, ca 470 woningen, heeft een bewoner de gemeente geprikkeld om de kansen voor aardgasvrij na te gaan omdat rioleringvervanging op korte termijn aan de orde is. In een 1e studie zijn diverse opties bekeken en gepresenteerd aan bewoners. De bijeenkomst was druk bezocht en er heerste een positieve sfeer. Wel waren er begrijpelijkerwijs nog veel vragen. Ook hier is de toepassing van een kleinschalig warmtenet inzet. Door tijdsdruk, i.v.m. vervanging riolering, wordt in 1e aanzet uitgegaan van een Hoog Temperatuur warmtenet gevoed door industriële warmtepompen in combinatie met een warmte koude opslagsysteem. Na aanleg van het warmtenet wordt er over een periode van 15 jaar ingezet op vraagreductie door isolatie. Op die manier zou de wijk op termijn over kunnen stappen op een laagtempertuur bron. Op dit moment onderzoekt de gemeente nog haar eigen rol in dit warmtenet  De bewoners hebben interesse in participatie.
Naast dit proces in de Benedenbuurt  zijn er in de gemeente Wageningen en omgeving plannen  voor toepassing van geothermie in combinatie met een regionaal warmtenet gekoppeld aan de papierfabriek van Parenco.   Deze ontwikkeling komt echter niet op tijd voor de Benedenbuurt. Wel is er in de toekomst een koppeling denkbaar.
 
 
 
 

Leerpunten

Welke kennis zoekt de gemeente?
 
  • Financieringsoplossingen voor VVE’s
  • Ervaringen rond aanbestedingen / concessieverlening in warmte
  • Zijn er ervaringen en eventuele technische oplossing om gasleidingen na graafwerkzaamheden toch tijdelijk te laten liggen omdat je nou eenmaal in een wijk niet alles gelijktijdig kunnen vervangen
 

Welke kennis brengt de gemeente?

  • Er is veel kennis aanwezig over het proces tot nu toe bij de buurten en overleg met betrokken stakeholders daarover wil de gemeente kennis delen.

 

Stakeholders

Betrokken stakeholders

  • De Woningstichting en de bewonerscommissie Kleurrijk Nude
  • Bakker VVE beheer, beheerder van enkele VVE’s in de wijk
  • De belegger in het vastgoed
  • VVE Nolensstraat
  • Welzijnsorganisatie Solidez
  • Liander
 
 
 

Links

Meer informatie

n.v.t.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.