Gemeente Westland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gemeente Westland

Meer artikelen

Lokale Situatie

De gemeente Westland is vooral bekend vanwege de glastuinbouwactiviteiten. De gemeente heeft als doelstelling de meest duurzame glastuinbouw gemeente van Nederland te worden. Daarbij is de focus niet alleen gericht op energie maar ook op zaken als “people, planet, profit”. Dit betekent ook de teelt van duurzame producten. De toepassing van aardwarmte draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Greenport Westland.

De beschikbaarheid van deze aardwarmte biedt kansen voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. De wijk Westerhonk is in beeld gekomen als voorbeeldwijk voor de Green Deal. Westerhonk is een bijzondere wijk waar het zelfstandig wonen van verstandelijk gehandicapten wordt gestimuleerd en geïntegreerd  met reguliere woningbouw. De zorggroep 's Heeren Loo beheert de zorgvoorzieningen in Westerhonk. Omdat de gasinfrastructuur in Westerhonk aan vervanging toe is wil de gemeente hier ervaring opdoen met het aardgasvrij maken van de wijk, bestaande uit 187 woningen. Gelet op de aanwezigheid van veel aardwarmte heeft de gemeente een voorkeur voor de toepassing van geothermie in combinatie met een warmtenet als alternatieve energievoorziening. Daarbij zou aangesloten moeten worden op een bestaande geothermie bron die door enkele tuinders nu reeds in gebruik is.

Om dit idee verder uit te werken is een projectgroep samengesteld bestaande uit gemeente, ’s Heeren Loo, woningcorporatie Arcade, Westland infra en HVC-groep, o.a. betrokken bij de geothermieprojecten in Westland. Vanuit deze projectgroep zal een verdere uitwerking van de plannen gaan plaatsvinden.

In 2018 wil de gemeente het Westland zich ook gaan  richten op corporaties en huurwoningen. Ze willen Westerhonk voorzetten, een bewonersavond organiseren en ze gaan het bestuurlijk proces aan om de gemeenteraad mee te krijgen.

Vooralsnog is er geen communicatie naar de bestaande bewoners geweest maar dit staat wel als een van de eerste activiteiten op het programma van de projectgroep.

Naast het opdoen van ervaringen in deze bestaande wijk wil men ook aardgasvrije nieuwbouw wijken gaan ontwikkelen. De gemeente heeft een Kansenkaart om de mogelijkheden van meer aardgasvrije toepassingen inzichtelijk te krijgen De kansenkaart biedt inzicht in onder meer:

 • functies van bebouwing (wonen, bedrijf, kantoor etc.)
 • bouwjaren van woningen
 • bezit van woningen (particulier eigendom of woningbouwcorporaties)
 • waar in de gemeente het rioleringsnetwerk vervangen dient te worden
 • zonnekaart
Naast de kansenkaarten is de gemeente bezig om te kijken waar de meest bereikbare opgaves liggen. Hierbij wordt vooral op de betaalbaarheid en het comfort gelet.

Binnen de gemeente wordt samengewerkt met alle betrokken afdelingen.

Leerpunten

Welke kennis zoekt de gemeente?

 • Hoe krijg je bewoners mee in de omschakeling naar een aardgasvrije wijk?
 • Wat te doen als bewoners tegen zijn om aardgasvrij te gaan?
 • Hoe krijg een wijk aardgasvrij, zowel wat betreft technische-, organisatorische – en financiële haalbaarheid?

Welke kennis brengt de gemeente?

 • Gemeente heeft ervaring met aardwarmte projecten en geothermie en daaraan gekoppelde slimme warmtenetten

Stakeholders

 • Gemeente Westland, Contactpersoon: Ernest Maas, Ejamaas@gemeentewestland.nl, tel. 0174-672479
 • Zorggroep 's Heeren Loo
 • Woningcorporatie Arcade
 • Westland Infra
 • HVC-groep

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.