Service menu right

Gemeente Winsum

Meer artikelen

Lokale Situatie

De aardgasvrije wijk in Winsum betreft een nieuwbouw wijk in Winsum oost, genaamd Munster. In totaal gaan hier zo’n 150 woningen verrijzen, uit te geven in drie tranches van 50 woningen. De gemeente heeft al lang en consequent gezegd dat het haar ambitie is om de wijk aardgasvrij en duurzaam in te richten. Daarvoor heeft men twee alternatieven verkend: 1) een laag temperatuur (LT) warmtenet en 2) individuele bodemwarmte, waarbij de systemen “collectief” worden aangelegd.  Het ontwikkelen van LT warmtenet is voor de eerste fase te ingewikkeld. Voor de bodemwarmtevariant heeft het College de voorkeur voor een bodemwarmtesysteem op basis van ‘aardwarmtekorven’ (1-5 meter diep onder grond). Dit is een nieuw systeem en nog geen/weinig ervaring is op wijkniveau. Dat is ook de reden waarom de gemeente nagaat of zij kan investeren om de technische en juridische risico’s te beperken ook wordt bekeken of de leverancier van het systeem bereid is een deel van de risico’s te nemen. Het streven is een collectieve oplossing te zoeken hetzij via deze korven of via een verticaal bodemwarmtewisselaarsysteem. De lucht warmtepomp op is voor de gemeente geen optie.
Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en naar verwachting start de gronduitgifte in het voorjaar. Waarschijnlijk worden in de 1e tranche 5-10 woningen gebouwd door de woningcorporatie en de overige 50/50 door projectontwikkelaars en particuliere bouw. De gemeente houdt de grondprijs laag, omdat de investeringskosten in de woningen wat hoger zijn. Een 1e bijeenkomst gericht op de toekomstige bewoners heeft 200 belangstellenden opgeleverd die nader geïnformeerd zullen worden.
Er loopt op dit moment een gemeentelijke herindeling (samenvoeging 4 gemeenten). Dit betekent dat de voorbereiding van de 2e fase op dit moment niet actief wordt opgepakt. De ervaringen van de eerste fase zullen voor de 2e fase worden benut, en zal ook de optie van een laag temperatuurnet opnieuw worden bezien.
 
Bestaande bouw.
Er zijn diverse verduurzamingsinitiatieven in bestaande bouw in Winsum. De lokale woningcorporatie heeft in circa 100 huurwoningen hybride warmtepompen geplaatst. Gasunie levert een jaar lang groen gas (via certificaten) voor dezelfde prijs als aardgas. De gemeente probeert eigen woning bezitters in dezelfde wijk ook mee te nemen.
 
Winsum ligt in het aardbevingsgebied in Groningen. Dit betekent dat bij aangetoonde schade van meer dan €1000,- voor €4000,- aan duurzaamheidsmaatregelen genomen mag worden. In praktijk wordt dit meestal ingezet voor zonnepanelen, maar de gemeente wil dit het liefst verbreden.
 
 
 
 
 

Leerpunten

Welke kennis zoekt de gemeente?

 • Voor het beoogde bodemwarmtesysteem:
  - wie heeft ervaring collectieve autonome systemen op kleine schaal ?
  - hoe moet je het organiseren ten aanzien van eigenaarschap en exploitatie?
 • Voor het mogelijke laag temperatuur warmtenet heeft men soortgelijke vragen vanwege de toepassing op kleine schaal. Ook collega gemeenten als Zuidhorn en Loppersum hebben vragen op dit vlak en dus heeft de gemeente Winsum een regionale werksessie voorgesteld.

Welke kennis brengt de gemeente?

 • De consequente lijn die de gemeente heeft getrokken in haar communicatie met stakeholders is een succesfactor.
 • De gemeente ontwikkelt met adviesbureau BDH een menukaart voor toekomstige bewoners die deze moet helpen goede keuzes te maken met betrekking tot het energie concept.
 

 

 

Stakeholders

Betrokken stakeholders

 • Gemeente Winsum, contactpersoon Alexandra Das, Beleidsmedewerker milieu. a.das@winsum.nl, tel. 0595-447795
 • Woningcorporatie Wierden en Borgen Regionaal Klimaatoverleg
 • Bureau Business Development Holland (BDH)
 • Enexis
 • Gasunie
 

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.