Gemeente Zaanstad | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Gemeente Zaanstad

Meer artikelen

Lokale Situatie

Binnen de gemeente Zaanstad loopt de discussie richting aardgasvrije wijken al een tijdje. Bestuurlijk is er draagvlak om aan de slag te gaan met bestaande wijken.
Ambtelijk waren er ook stromingen die zich zorgen maken over de kosten die dit met zich mee gaat brengen, en die zich vooralsnog liever concentreren op het realiseren van aardgasvrije nieuwbouw.  We zien steeds meer beweging en inzet op de bestaande stad, waarbij combinaties met andere beleidsvelden een belangrijke drijfveer zijn.  In Zaanstad Noord wordt aardgasvrije nieuwbouw gerealiseerd (1.000 woningen). In totaal worden tot 2050 nog 20.000 nieuwbouwwoningen voorzien. Met de lokale corporaties zijn prestatieafspraken gemaakt.
 
Zaanstad heeft redelijk wat specifieke omstandigheden waar rekening mee moet worden gehouden bij de warmtetransitie. De warmtetransitie wordt daarbij breder bekeken tot een maatschappelijke businesscase. Ten eerste is er het probleem van de paalrot van oudere funderingssystemen; ruim 10.000 woningenvragen grootschalige aanpak. Hier moet in komende jaren tot wel €40.000,- geïnvesteerd worden per woning om alleen te behouden wat er is. Zaanstad is geen rijke gemeente. Er zijn buurten waar grote delen van de bewoners slechts beperkt deelnemen aan maatschappelijk verkeer. Dat betekent dat de focus op een betaalbare oplossing groot is. Ook spelen hier vaak sociale problemen waar maatschappelijk werk en jeugdzorg actief zijn. Binnen deze gemeente is een integrale aanpak van de problematiek de enige die kan werken om een warmtetransitie voor elkaar te krijgen. In tegenstelling tot in sommige andere gemeenten zijn er betrekkelijk weinig grootschalige burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid. En een lokale regeling om NOM renovaties te stimuleren was tot heden niet erg succesvol.
 
Door Zaanstad en in MRA (=Metropoolregio Amsterdam)-verband zijn er al verschillende studies gedaan naar kosten van alternatieve warmtesystemen, onder andere door Innoforte en adviesbureau CE Delft. Vanuit deze studie bezien is een goede keuze gemaakt om in Zaanstad Oost te starten. Daarnaast wordt samen met de netbeheerder en maatschappelijke partners gewerkt aan een stedelijke planning en een warmtetransitie plan. Die moet zicht geven op de volgordelijkheid van de wijkgerichte aanpak. Te denken valt aan een vervolg de aanpak van een vervolg in een jaren-80 wijk,  waar de gasleidingen aan vervanging toe zijn, evenals het riool. Maar dit is nog niet definitief beslist. Wellicht ‘komen uit de stedelijke planning en het warmtetransitie-plan andere prioriteiten.
 
Zaanstad Oost
Eerste streng Warmtenet: De gemeente heeft als doel om in de tweede helft van 2017 een concreet aanbod te ontwikkelen dat aan corporaties en bewoners kan worden gedaan. Wat kost een alternatieve aardgasvrije voorziening voor hen? Dit vraagstuk is onlosmakelijk verbonden aan de kostenverdeling. Welke kosten en baten vallen aan wie toe?
 
Zaanstad overig
Ontwikkeling stedelijke planning
Warmtetransitieplan
NOM-regeling
 

Leerpunten

Welke kennis zoekt de gemeente?
 • Belangrijkste: wie gaat het betalen, hoe gaan de geldstromen lopen, welk concreet aanbod kan aan de bewoners worden gedaan?
 • Hoe kom je tot een keuze voor een duurzaam alternatief? Aan welke knoppen kun je draaien?
 • Als de keus valt op een collectieve voorziening: hoe ligt de verhouding tussen vrije keuze en een bepaalde mate van verplichting? Hoeveel gebouwen/huishoudens kun je  “laten gaan”, en op basis van welke criteria?
 • Een heldere communicatie vanuit het rijk over doelstellingen m.b.t. uitfaseren fossiele brandstoffen, zodat deze boodschap lokaal ook uitgedragen kan worden.
Welke kennis brengt de gemeente?
 • Zaanstad heeft ervaring met integrale beschouwing van de warmtetransitie in relatie tot andere problematieken in de wijk (sociaal, financieel)
 • Zaanstad wil graag meedenken in het verdelingsvraagstuk van de kosten. Welke kosten slaan waar neer, en hoe kunnen we dit zo goed mogelijk op een warmtetransitie richten

 

Stakeholders

Betrokken stakeholders

 • Gemeente Zaanstad

 • Woningcorporaties

 • Provincie Noord-Holland

 • DGO Alliander

 • Metropool Regio Amsterdam (MRA)

 • Omgevingsdienst

 • Netwerkbedrijf (Alliander, Liander)

 • Warmteleverancier (Engie)

 • Diverse verenigingen (bedrijventerreinen, sportverenigingen, energie coöperaties)

 Contactpersoon gemeente Zaanstad:   Jan Schreuder, J.Schreuder@Zaanstad.nl;

 

 

Links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.