De Raad in Beraad

Meer artikelen

Gemeenteraadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Er wordt veel van hen gevraagd. Onder meer door de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten als gevolg van onder meer de decentralisaties en door veranderende verhoudingen en verwachtingen tussen burgers en gemeente.

Om raadsleden daarin te ondersteunen en hun positie te verstevigen, worden ‘Gesprekstafels’ over de raadspraktijk aangeboden.

De kosten voor de voorbereiding en begeleiding van deze lokale of regionale bijeenkomsten worden gedragen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in het kader van het landelijk Actieplan Versterking positie raadsleden. De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de VNG en de beroepsverenigingen van raadsleden (Raadslid.nu) en griffiers (Vereniging van Griffiers).

Service menu right