DrieKamerModel voor wooncorporaties

Meer artikelen

DrieKamerModel, zichtbaar maken prestaties woningcorporaties

Veel woningcorporaties zoeken naar nieuwe manieren om hun maatschappelijke prestaties te verbeteren en beter zichtbaar te maken. Ze willen beter laten zien dat zij betaalbare en goed onderhouden woningen verhuren in een prettige woonomgeving, wachtlijsten verkorten en dat zij nieuwe sociale woningen bouwen. Corporaties willen hiermee meer vertrouwen krijgen van huurders, gemeenten en andere betrokken partijen. Kortom, corporaties willen hun legitimiteit versterken. Daar zijn meerdere instrumenten voor, waaronder het DrieKamerModel.

Het DrieKamerModel is een integraal, strategisch sturingsconcept voor een corporatie dat door Ortec Finance is ontwikkeld. Het is een antwoord in de al langlopende discussie over het sturingskader voor corporaties.
Het gaat hierbij in de eerste plaats om effectiviteit, efficiëntie en financiële continuïteit. Dit zijn de drie belangrijke basisprincipes die in een integraal sturingskader tot hun recht dienen te komen. In het DrieKamerModel gebeurt dit door elk principe in een afzonderlijke kamer onder te brengen en vervolgens de onderlinge samenhang en interactie tot hun recht te laten komen. Het betreft de Maatschappelijke kamer, de Vastgoedkamer en de Vermogenskamer. De drie kamers maken onderdeel uit van de corporatie (de toegelaten instelling) en zijn op strategisch niveau onderling met elkaar verbonden.

Evaluatiestudie DrieKamerModel
Circa veertig corporaties in Nederland passen elementen van het DrieKamerModel toe, waarvan circa twintig corporaties het model daadwerkelijk actief in hun organisatie toepassen. Het model wordt grofweg op twee manieren ingezet: als denkmodel of als ordeningsmodel.
De publicatie 'Drie jaar werken met het DrieKamerModel' van Platform31 bevat een evaluatiestudie en praktijkervaringen met het model.

Service menu right