Herverkavelen

Meer artikelen

Herverkavelen is het ruilen van gronden en/of vastgoed tussen private partijen om nieuwe gebiedsgerichte ontwikkelingen mogelijk te maken.

Als publieke partijen en eigenaren hun wensen voor het gebied en het eigendom kenbaar hebben gemaakt, maken ze samen een gebiedsplan. Uitgangspunt is dat geen van de partijen er slechter van wordt en de rechtszekerheid is gegarandeerd. De kosten en financiële risico’s zijn voor de partijen die baat bij de ontwikkeling hebben.
 
Op initiatief van het ministerie van BZK biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gemeenten en provincies beperkte ondersteuning (advisering) bij een herverkavelingsproces.

Service menu right