Juridische Expertpool Planschade (JEP)

Meer artikelen

De krimp- en anticipeerregio’s hebben al langere tijd te maken met een overschot aan bouwtitels.

Op regionaal niveau worden afspraken gemaakt over de sloopopgave en de toegestane hoeveelheid te realiseren nieuwe woningen. Het wegbestemmen van woningbouwlocaties kan planschadeclaims opleveren.
 
Op initiatief van het ministerie van BZK biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gemeenten en provincies ondersteuning met inzet van experts.
De expert geeft advies over het beperken en voorkomen van planschade bij het schrappen van plancapaciteit en het wijzigen van (kantoor-, woon-, retail- of andersoortige) bestemmingen.
 
 

Service menu right