Kennisprogramma’s Ruimtevolk

Meer artikelen

Ruimtevolk heeft diverse kennisprogramma’s die ook interessant zijn voor de krimp- en anticipeerregio’s.

Zo bouwt Ruimtevolk aan het kennisnetwerk Energie en Ruimte, om professionals in ruimtelijke ontwikkeling te ondersteunen bij de ruimtelijke accommodatie van de energie transitie.  

Ook verzorgt Ruimtevolk de communicatie voor de pilotregio’s voor de regionale energiestrategieën. Met dit programma willen de deelnemende partijen ervaring opdoen met een aanpak waarmee in zeven pilotregio’s wordt gewerkt aan een regionale energiestrategie.

Sinds november 2016 worden professionals en bewoners ondersteund bij het ontdekken van nieuwe toekomstperspectieven van Nederlandse dorpen in de Dorpenacademie. Dit is geen doorlopend programma maar kan naar wens worden opgestart. Naast het delen van inspirerende voorbeelden zijn er verschillende soorten bijeenkomsten voor vraagstukken van dorpen.

Service menu right