Leerlingendaling (procesbegeleider)

Meer artikelen

De regionale procesbegeleider PO en/of VO

Door dalende leerlingenaantallen komt de bereikbaarheid van goed onderwijs in het geding. En de leerlingen kunnen niet altijd meer naar de schoolsoort van hun keuze. De oplossing is goed regionale afstemming.

Schoolbesturen moeten keuzes maken. Welke scholen willen ze behouden? Welke moeten dicht? En wat betekent dat voor de bereikbaarheid en onderwijskwaliteit in de regio? Door daar als schoolbesturen met elkaar het gesprek over aan te gaan ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Die regionale afstemming is niet vanzelfsprekend. Schoolbesturen schieten geregeld in de concurrentiestand en zijn vooral gericht op het belang van de eigen scholen. Maar dat verandert niets aan de dalende leerlingenaantallen in de regio. Met als gevolg dat nabijgelegen scholen soms omvallen. Dat is niet in het belang van de leerling.

Procesbegeleiders spelen een belangrijke rol om het gesprek over leerlingendaling op gang te brengen. Dat komt onder meer doordat de procesbegeleider onafhankelijk kan opereren en adviseren. Dat is een randvoorwaarde om tot een regionaal plan te komen hoe je het onderwijsaanbod in wil delen. De procesbegeleider kijkt regionaal, dus niet binnen het perspectief van één dorpskern.

Meer informatie:

Service menu right