Sloop- of Transitiefonds

Meer artikelen

Met een sloopfonds stimuleert de gemeente of provincie dat opstallen (woningen, bedrijfspanden, bijgebouwen, e.a.) van slechte kwaliteit worden afgebroken.

Een transitiefonds stimuleert dat panden worden getransformeerd naar een andere functie (als oplossing voor langdurige leegstand) of dat bijvoorbeeld twee aaneengeschakelde kleine woningen worden samengevoegd tot één grotere.

Met sloop en transitie wordt langdurige leegstand en (verdere) verpaupering van de leefomgeving tegengegaan.

Op initiatief van het ministerie van BZK onderzoekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verschillende vormen van de twee fondsen en de ervaring die ermee is opgedaan en biedt het gemeenten en provincies beperkte ondersteuning bij de vormgeving ervan.

Zie ook:

Service menu right