(Vastgoed-)transformatie

Meer artikelen

Gemeenten, provincies en corporaties en via de gemeente ook andere belanghebbenden (vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars)  kunnen bij een knelpunt in het transformatieproces van leegstaand vastgoed naar een (woon-)oplossing worden begeleid door een expert van het Expertteam Woningbouw.

De experts gaan vraaggestuurd en probleemoplossend te werk; zij nemen dus niet het projectleiderschap op zich.
Een coöperatieve houding van gemeente of provincie is voorwaarde voor inzet van het Expertteam. Wanneer een project qua procedure uitvoeringsgereed is, stopt de actieve inbreng van het Expertteam. Er wordt onderscheid gemaakt in korte vraagafhandeling en begeleiding van zogenoemde pilotprojecten (grotere projecten).
 
Een vraag (klein project) wordt zo mogelijk beantwoord door RVO.nl. Beperkte inzet van een expert wordt vergoed door het Rijk. Bij een pilotproject volgt een intakegesprek om het knelpunt helder te krijgen en een goede koppeling te maken met een van de experts. Vervolgens wordt aanpak en een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De aangewezen expert gaat vervolgens aan de slag voor maximaal 10 dagdelen (inclusief de intake).
 

Service menu right