Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM)

Meer artikelen

De complexiteit van een gebied kan zo groot zijn, dat dit niet door een enkele partij (bijvoorbeeld een woningcorporatie) op te lossen is. De oprichting van een Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) kan dan uitkomst bieden.

Publieke en private partijen brengen grond en/of vastgoed en kennis in, risico’s worden gedeeld. Wijkverbetering wordt hierdoor mogelijk De WOM fungeert als een zelfstandige onderneming.

Op initiatief van het ministerie van BZK biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gemeenten beperkte ondersteuning bij de vormgeving en uitvoering van een WOM.

Voorbeelden:

  • Wijkontwikkelingsmaatschappij Den Haag Zuidwest
  • Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) in Ee, gemeente Dongeradeel

Meer informatie over de WOM in de Toolbox Financieringsconstructies.

Service menu right