rekenmachine

Toolbox Financieringsvoorbeelden

Gerealiseerde praktijkvoorbeelden van financieringsconstructies in binnen- en buitenland. U kunt hieronder uw selectie verfijnen.

Filters weergeven

119 resultaten

(in 0,11 seconden)

Kaartweergave
 • Jessica

  Ter ondersteuning van Europese afspraken zijn er diverse financieringsconstructies mogelijk via de Europese Structuurfondsen en/of andere kanalen gekoppeld aan de Structuurfondsen. Een aantal daarvan richt...

 • Koopsubsidie

  - Deze regeling is sinds 29 maart 2010 gesloten, maar vanwege de goede werking van het construct hier blijvend opgenomen -Koopsubsidie werd door de Rijksoverheid beschikbaar gesteld en maakte het mogelijk...

 • Maatschappelijk gebonden eigendom

  Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) is een prijsverlagende constructie. Het biedt consumenten de mogelijkheid om een sociale huurwoning te kopen. Doorstroming naar de koopsector wordt zo toegankelijker...

 • Koopprijskorting

  De consument krijgt een korting op de koopprijs van de woning en is daardoor sneller bereid een woning te kopen. Een variant hierop is het bieden van extra kwaliteit bij nieuwbouwwoningen, terwijl er geen...

 • Elena

  Ter ondersteuning van Europese afspraken zijn er diverse financieringsconstructies mogelijk via de Europese Structuurfondsen en/of andere kanalen gekoppeld aan de Structuurfondsen. Een aantal daarvan richt...

 • Stimuleringssubsidie Jongerenhuisvesting

  De Stimuleringssubsidie Jongerenhuisvesting is een subsidieregeling voor betaalbare huisvesting voor jongeren. De subsidie biedt ruimte voor verschillende initiatieven, zoals een directe bijdrage voor...

 • Verlagen Bouwleges

  Gemeenten kunnen bouwleges verlagen ten gunste van een betere concurrentiepositie. Door de betalingsregeling of lagere bouwleges zullen projectontwikkelaars minder bouwprojecten annuleren of...

 • Verschuiven betalingsmoment grond

  Het verschuiven van het betalingsmoment van grondkosten is een middel om de cashflow van projecten te sturen.Wanneer bouwgrond niet via vreemd vermogen gefinancierd hoeft te worden, levert dit voordelen op...

 • Fonds duurzaam funderingsherstel

  Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is bedoeld voor de financiering van noodzakelijk funderingsherstel. Woningeigenaren hebben vaak niet de financiële ruimte om de rotte fundering of de daarbij komende...

 • Europese Structuur Fondsen / EFRO

  Ter ondersteuning van Europese afspraken zijn er diverse financieringsconstructies mogelijk via de Europese Structuurfondsen en/of andere kanalen gekoppeld aan de Structuurfondsen. Een aantal daarvan richt...

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right