Toolbox Financieringsconstructies | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Toolbox Financieringsvoorbeelden

Gerealiseerde praktijkvoorbeelden van financieringsconstructies in binnen- en buitenland. U kunt hieronder uw selectie verfijnen.

Filters weergeven

138 resultaten

(in 0,12 seconden)

Kaartweergave
 • Wooncoöperatie

  Een woon coöperatie is een vereniging waarvan de leden tevens eigenaren zijn en die voorziet in bepaalde materiële behoefte van de deelnemers.In principe oefent de coöperatie een bedrijf uit met een in de...

 • BNG Duurzaamheidsfonds

  Met een lening van het BNG Duurzaamheidsfonds kan een ondernemer, zakelijke initiatiefnemer of (sport)vereniging investeren in groene energie, de circulaire economie, mobiliteit, sport of een rijke...

 • Nationaal Warmtefonds

  Huiseigenaren die willen investeren in een energiezuiniger huis, kunnen een Energiebespaarlening afsluiten met een speciale rente bij het Nationaal Warmtefonds. Het fonds heeft een budget van € 1,1 miljard...

 • Duurzaam renoveren

  Verduurzaming van de woning door het treffen van energiebesparende maatregelen, waarbij de eigenaar/bewoners de garantie krijgen dat de gecalculeerde financiële besparing wordt bereikt....

 • Fonds duurzaam funderingsherstel

  Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is bedoeld voor de financiering van noodzakelijk funderingsherstel. Woningeigenaren hebben vaak niet de financiële ruimte om de rotte fundering of de daarbij komende...

 • Transformatie Faciliteit

  De Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie is een fonds dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is ingericht bij SVN. Hiermee kunnen initiatiefnemers in 50 gemeenten in Nederland...

 • Grondexploitatiescan

  Instrument voor het prioriteren van (bouw-)projecten op haalbaarheid. De grondexploitatiescan analyseert alle projecten uit bijvoorbeeld een gemeentelijke of provinciale grondexploitatie. De scan...

 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

  Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een constructie die ervoor zorgt dat toekomstige bewoners meer invloed hebben op de ontwikkeling van de eigen woning. Daarmee wordt de afzet feitelijk...

 • Crowdbuilding

  Nederland kampt al enige tijd met leegstand van kantoren. Een nieuw initiatief is crowdbuilding, dat probeert om hier een innovatieve oplossing voor te bieden.Crowdbuilding hoopt de kantorenleegstand aan...

 • Crowdfunding

  Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij een groep (vaak particuliere) investeerders en ondernemers samenwerkt en investeert in projecten. Door veel partijen bij elkaar te brengen, wordt vermogen...

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten