Service menu right

Toolbox Financieringsvoorbeelden

Gerealiseerde praktijkvoorbeelden van financieringsconstructies in binnen- en buitenland. U kunt hieronder uw selectie verfijnen.

Filters weergeven

139 resultaten

(in 0,17 seconden)

Kaartweergave
 • Duurzaam renoveren

  Verduurzaming van de woning door het treffen van energiebesparende maatregelen, waarbij de eigenaar/bewoners de garantie krijgen dat de gecalculeerde financiële besparing wordt bereikt....

 • Fonds duurzaam funderingsherstel

  Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is bedoeld voor de financiering van noodzakelijk funderingsherstel. Woningeigenaren hebben vaak niet de financiële ruimte om de rotte fundering of de daarbij komende...

 • Transformatie Faciliteit

  De Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie is een fonds dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is ingericht bij SVN. Hiermee kunnen initiatiefnemers in 50 gemeenten in Nederland...

 • Grondexploitatiescan

  Instrument voor het prioriteren van (bouw-)projecten op haalbaarheid. De grondexploitatiescan analyseert alle projecten uit bijvoorbeeld een gemeentelijke of provinciale grondexploitatie. De scan...

 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

  Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een constructie die ervoor zorgt dat toekomstige bewoners meer invloed hebben op de ontwikkeling van de eigen woning. Daarmee wordt de afzet feitelijk...

 • Crowdbuilding

  Nederland kampt al enige tijd met leegstand van kantoren. Een nieuw initiatief is crowdbuilding, dat probeert om hier een innovatieve oplossing voor te bieden.Crowdbuilding hoopt de kantorenleegstand aan...

 • Crowdfunding

  Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij een groep (vaak particuliere) investeerders en ondernemers samenwerkt en investeert in projecten. Door veel partijen bij elkaar te brengen, wordt vermogen...

 • Crowdsourcing

  Crowdsourcing is het bundelen van kennis van (bereidwillige) experts die zonder (of een kleine) tegenprestatie een (bedrijfs)probleem willen helpen oplossen en de oplossing (gratis) delen met anderen. De...

 • Energy Service Company (ESCO)

  Een ESCo is een Energy Service Company.Het is een bedrijf dat door toepassing van verschillende maatregelen een bepaalde energiebesparing voor een gebouweigenaar garandeert. Een sleutelrol hierbij speelt...

 • Gebiedsconcessie

  Een concessie geeft de marktpartij het alleenrecht op een bepaalde activiteit of een stuk grond voor bepaalde of onbepaalde tijd. In de gebiedsconcessie stelt de publieke partij heldere kaders en is de...

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten