Toolbox Financieringsconstructies

Meer artikelen
Filters weergeven

139 resultaten

(in 0,11 seconden)

Kaartweergave
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

  Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een constructie die ervoor zorgt dat toekomstige bewoners meer invloed hebben op de ontwikkeling van de eigen woning. Daarmee wordt de afzet feitelijk...

 • Crowdbuilding

  Nederland kampt al enige tijd met leegstand van kantoren. Een nieuw initiatief is crowdbuilding, dat probeert om hier een innovatieve oplossing voor te bieden.Crowdbuilding hoopt de kantorenleegstand aan...

 • Crowdfunding

  Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij een groep (vaak particuliere) investeerders en ondernemers samenwerkt en investeert in projecten. Door veel partijen bij elkaar te brengen, wordt vermogen...

 • Crowdsourcing

  Crowdsourcing is het bundelen van kennis van (bereidwillige) experts die zonder (of een kleine) tegenprestatie een (bedrijfs)probleem willen helpen oplossen en de oplossing (gratis) delen met anderen. De...

 • Energy Service Company (ESCO)

  Een ESCo is een Energy Service Company.Het is een bedrijf dat door toepassing van verschillende maatregelen een bepaalde energiebesparing voor een gebouweigenaar garandeert. Een sleutelrol hierbij speelt...

 • Gebiedsconcessie

  Een concessie geeft de marktpartij het alleenrecht op een bepaalde activiteit of een stuk grond voor bepaalde of onbepaalde tijd. In de gebiedsconcessie stelt de publieke partij heldere kaders en is de...

 • Grondexploitatiescan

  Instrument voor het prioriteren van (bouw-)projecten op haalbaarheid. De grondexploitatiescan analyseert alle projecten uit bijvoorbeeld een gemeentelijke of provinciale grondexploitatie. De scan...

 • Kantorenloods

  Een gemeente stelt een 'kantorenloods' aan om vastgoed-eigenaren te stimuleren en te faciliteren in het omzetten van leegstaande kantoorruimte in andere functies. Dit gebeurt door ruimtezoekers en -...

 • Kluswoningen

  'Kluswoningen' is een instrument om verpaupering in achterstandswijken tegen te gaan en biedt minder draagkrachtigen ook de gelegenheid om een woning te kopen en te bezitten. De constructie is bedoeld voor...

 • Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners

  Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is een landelijke vereniging voor bewonersgroepen die zich sterk maken voor hun wijk. In deze vereniging zitten een groot aantal bewoners uit...

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten

Service menu right