Toolbox Financieringsconstructies | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Toolbox Financieringsvoorbeelden

Gerealiseerde praktijkvoorbeelden van financieringsconstructies in binnen- en buitenland. U kunt hieronder uw selectie verfijnen.

Filters weergeven

138 resultaten

(in 0,18 seconden)

Kaartweergave
 • Crowdsourcing

  Crowdsourcing is het bundelen van kennis van (bereidwillige) experts die zonder (of een kleine) tegenprestatie een (bedrijfs)probleem willen helpen oplossen en de oplossing (gratis) delen met anderen. De...

 • Energy Service Company (ESCO)

  Een ESCo is een Energy Service Company.Het is een bedrijf dat door toepassing van verschillende maatregelen een bepaalde energiebesparing voor een gebouweigenaar garandeert. Een sleutelrol hierbij speelt...

 • Gebiedsconcessie

  Een concessie geeft de marktpartij het alleenrecht op een bepaalde activiteit of een stuk grond voor bepaalde of onbepaalde tijd. In de gebiedsconcessie stelt de publieke partij heldere kaders en is de...

 • Kantorenloods

  Een gemeente stelt een 'kantorenloods' aan om vastgoed-eigenaren te stimuleren en te faciliteren in het omzetten van leegstaande kantoorruimte in andere functies. Dit gebeurt door ruimtezoekers en -...

 • Kluswoningen

  'Kluswoningen' is een instrument om verpaupering in achterstandswijken tegen te gaan en biedt minder draagkrachtigen ook de gelegenheid om een woning te kopen en te bezitten. De constructie is bedoeld voor...

 • Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners

  Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is een landelijke vereniging voor bewonersgroepen die zich sterk maken voor hun wijk. In deze vereniging zitten een groot aantal bewoners uit...

 • Organische ontwikkelstrategie gebiedsontwikkeling

  Organische gebiedsontwikkeling staat voor een ontwikkeling die haar eigen weg zoekt en onvoorspelbaar is.Die ontwikkeling drijft op ideeën en initiatieven van marktpartijen, ondernemers en particulieren...

 • PPS op basis van gelijkwaardigheid

  Een publiek-private samenwerking (PPS) op basis van gelijkwaardigheid betekent dat alle partijen het risico bewust aanvaarden. Er is een actieve opstelling nodig van alle partijen. PPS is een constructie...

 • Regionaal ontwikkelingsbedrijf

  Meerdere gemeenten en andere overheden kunnen via een regionaal ontwikkelingsbedrijf participeren in bovenlokale ontwikkelingen. De partijen stemmen regionale programma’s op elkaar af, waardoor overaanbod...

 • Ruilverkaveling

  Door 2 halflege kantoren van 2 verschillende eigenaren om te zetten naar 1 vol en 1 leeg kantoor, kan het ene beter renderen en het andere optimaal worden herbestemd.WerkingBeide kantoorpanden worden...

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten