Toolbox Financieringsconstructies | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Toolbox Financieringsvoorbeelden

Gerealiseerde praktijkvoorbeelden van financieringsconstructies in binnen- en buitenland. U kunt hieronder uw selectie verfijnen.

Filters weergeven

138 resultaten

(in 0,13 seconden)

Kaartweergave
 • Social Impact Bonds (SIB)

  Toekomstige besparingen worden ingezet als prestatievergoeding. Alleen als de doelstellingen worden gehaald, wordt de prestatievergoeding uitbetaald. WerkingPrivate partijen financieren het opzetten en...

 • Tijdelijke verhuur

  Wanneer een gebouw of huis langer te koop staat en niet opbrengt waar de eigenaar op rekent, ontstaan extra lasten. Het tijdelijk verhuren van dergelijke panden kan deze lasten verlagen en schade voorkomen...

 • Value capturing

  Value capturing, of 'terugploegen' is een methode om in de cashflow van projecten te sturen. Door toekomstige opbrengsten in de cashflow te betrekken, kunnen huidige tekorten gedekt worden. Hierdoor kan de...

 • Vervallen antispeculatiebeding

  Met het opheffen van het antispeculatiebeding zijn bewoners niet langer verplicht om een bepaalde periode in de gekochte woning te blijven wonen.Dat zorgt voor een betere doorstroming op de woningmarkt....

 • Wijkontwikkelingsmaatschappij

  Publieke en private partijen brengen grond en/of vastgoed onder in een wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM). Deze WOM fungeert als een zelfstandige onderneming. Een WOM maakt gebruik de knowhow van...

 • Wonen boven winkels

  Het herstellen van de woonfunctie boven winkels brengt meer leven in de binnenstad. De veiligheid, levendigheid en de economische aantrekkelijkheid van kernwinkelgebieden en aanloopstraten neemt toe.Gevels...

 • Maatschappelijk gebonden eigendom

  Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) is een prijsverlagende constructie. Het biedt consumenten de mogelijkheid om een sociale huurwoning te kopen. Doorstroming naar de koopsector wordt zo toegankelijker...

 • Jessica

  Ter ondersteuning van Europese afspraken zijn er diverse financieringsconstructies mogelijk via de Europese Structuurfondsen en/of andere kanalen gekoppeld aan de Structuurfondsen. Een aantal daarvan richt...

 • Koopsubsidie

  - Deze regeling is sinds 29 maart 2010 gesloten, maar vanwege de goede werking van het construct hier blijvend opgenomen -Koopsubsidie werd door de Rijksoverheid beschikbaar gesteld en maakte het mogelijk...

 • BIZ-fonds

  BIZ-fonds

  De Wet definitieve regeling van de Bedrijven Investeringszones (BIZ) stelt bedrijven in staat om samen te investeren in de openbare ruimte met als doel een schone en veilige, aantrekkelijke...

Pagina's

Verfijnen

Verfijnen met facetten