Wegwijzer voor krimpgemeenten

Meer artikelen
Filters weergeven

23 resultaten

(in 0,12 seconden)

Kaartweergave
 • Solderen

  Scholing en ontwikkeling

  MKB Idee is een subsidieregeling voor de mkb-er met een tekort aan goed geschoold personeel of met ideeën over hoe belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling zijn weg te nemen.Meer...

 • Eigenbouw

  Stimulering Zelfbouw

  Een eigen kavel, een eigen ontwerp of een helemaal zelfgebouwde of zelf gerenoveerde woning: Zelfbouw of Eigenbouw in (collectief) particulier opdrachtgeverschap.Zelfbouw kan dus als nieuwbouw of in de...

 • logo ADSMO

  Proeftuinen ‘Aan de slag met de Omgevingswet’

  De 'Proeftuinen Omgevingswet' is een ondersteuningsregeling van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.Lokale overheden kunnen hiermee alvast ervaring op doen met de nieuwe manier van denken en...

 • Slopen

  Sloop- of Transitiefonds

  Met een sloopfonds stimuleert de gemeente of provincie dat opstallen (woningen, bedrijfspanden, bijgebouwen, e.a.) van slechte kwaliteit worden afgebroken.Een transitiefonds stimuleert dat panden worden...

 • Eindhoven Vonderweg

  (Vastgoed-)transformatie

  Gemeenten, provincies en corporaties en via de gemeente ook andere belanghebbenden (vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars)  kunnen bij een knelpunt in het transformatieproces van leegstaand vastgoed naar...

 • JEP

  Juridische Expertpool Planschade (JEP)

  De krimp- en anticipeerregio’s hebben al langere tijd te maken met een overschot aan bouwtitels.Op regionaal niveau worden afspraken gemaakt over de sloopopgave en de toegestane hoeveelheid te realiseren...

 • Herverkavelen

  Herverkavelen

  Herverkavelen is het ruilen van gronden en/of vastgoed tussen private partijen om nieuwe gebiedsgerichte ontwikkelingen mogelijk te maken.Als publieke partijen en eigenaren hun wensen voor het gebied en...

 • raadzaal

  De Raad in Beraad

  Gemeenteraadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Er wordt veel van hen gevraagd. Onder meer door de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten als gevolg van...

 • DrieKamerModel

  DrieKamerModel voor wooncorporaties

  DrieKamerModel, zichtbaar maken prestaties woningcorporatiesVeel woningcorporaties zoeken naar nieuwe manieren om hun maatschappelijke prestaties te verbeteren en beter zichtbaar te maken. Ze willen beter...

 • schoolmeisjes

  Leerlingendaling (procesbegeleider)

  De regionale procesbegeleider PO en/of VODoor dalende leerlingenaantallen komt de bereikbaarheid van goed onderwijs in het geding. En de leerlingen kunnen niet altijd meer naar de schoolsoort van hun keuze...

Pagina's

Service menu right