Foto opheffingsverkoop

Wegwijzer voor krimpgemeenten

60% van de Nederlandse gemeenten heeft te maken met bevolkingsdaling. Informatie, instrumentarium en advies.

 • logo ADSMO

  Proeftuinen ‘Aan de slag met de Omgevingswet’

  De 'Proeftuinen Omgevingswet' is een ondersteuningsregeling van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.Lokale overheden kunnen hiermee alvast ervaring op doen met de nieuwe manier van denken en...

 • Slopen

  Sloop- of Transitiefonds

  Met een sloopfonds stimuleert de gemeente of provincie dat opstallen (woningen, bedrijfspanden, bijgebouwen, e.a.) van slechte kwaliteit worden afgebroken.Een transitiefonds stimuleert dat panden worden...

 • JEP

  Juridische Expertpool Planschade (JEP)

  De krimp- en anticipeerregio’s hebben al langere tijd te maken met een overschot aan bouwtitels.Op regionaal niveau worden afspraken gemaakt over de sloopopgave en de toegestane hoeveelheid te realiseren...

 • Herverkavelen

  Herverkavelen

  Herverkavelen is het ruilen van gronden en/of vastgoed tussen private partijen om nieuwe gebiedsgerichte ontwikkelingen mogelijk te maken.Als publieke partijen en eigenaren hun wensen voor het gebied en...

Service menu right