Foto opheffingsverkoop

Wegwijzer voor krimpgemeenten

60% van de Nederlandse gemeenten heeft te maken met bevolkingsdaling. Informatie, instrumentarium en advies.

 • Eigenbouw

  Stimulering Zelfbouw

  Een eigen kavel, een eigen ontwerp of een helemaal zelfgebouwde of zelf gerenoveerde woning: Zelfbouw of Eigenbouw in (collectief) particulier opdrachtgeverschap.Zelfbouw kan dus als nieuwbouw of in de...

 • Eindhoven Vonderweg

  (Vastgoed-)transformatie

  Gemeenten, provincies en corporaties en via de gemeente ook andere belanghebbenden (vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars)  kunnen bij een knelpunt in het transformatieproces van leegstaand vastgoed naar...

 • Kennis voor Krimp

  Kennis voor Krimp

  Op het digitale platform Kennis voor Krimp worden het laatste nieuws, informatie over bijeenkomsten en activiteiten, lopend onderzoek en publicaties over bevolkingsdaling verzameld.Via deze website en...

 • Ruimtevolk logo thumb

  Kennisprogramma’s Ruimtevolk

  Ruimtevolk heeft diverse kennisprogramma’s die ook interessant zijn voor de krimp- en anticipeerregio’s.Zo bouwt Ruimtevolk aan het kennisnetwerk Energie en Ruimte, om professionals in ruimtelijke...

 • WOM

  Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM)

  De complexiteit van een gebied kan zo groot zijn, dat dit niet door een enkele partij (bijvoorbeeld een woningcorporatie) op te lossen is. De oprichting van een Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) kan dan...

 • Krimp-sessie thumb

  (Evaluatie) Krimpexperimenten

  Platform31 begeleidt sinds 2009 krimpexperimenten, waarin actuele opgaven van onderop worden aangepakt. Na iedere experimentenronde vindt een evaluatie plaats.Zie:Projecten 3e ronde experimentenevaluatie...

Service menu right