Foto opheffingsverkoop

Wegwijzer voor krimpgemeenten

60% van de Nederlandse gemeenten heeft te maken met bevolkingsdaling. Informatie, instrumentarium en advies.

 • logo ADSMO

  Proeftuinen ‘Aan de slag met de Omgevingswet’

  De 'Proeftuinen Omgevingswet' is een ondersteuningsregeling van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.Lokale overheden kunnen hiermee alvast ervaring op doen met de nieuwe manier van denken en...

 • Slopen

  Sloop- of Transitiefonds

  Met een sloopfonds stimuleert de gemeente of provincie dat opstallen (woningen, bedrijfspanden, bijgebouwen, e.a.) van slechte kwaliteit worden afgebroken.Een transitiefonds stimuleert dat panden worden...

 • JEP

  Juridische Expertpool Planschade (JEP)

  De krimp- en anticipeerregio’s hebben al langere tijd te maken met een overschot aan bouwtitels.Op regionaal niveau worden afspraken gemaakt over de sloopopgave en de toegestane hoeveelheid te realiseren...

 • Herverkavelen

  Herverkavelen

  Herverkavelen is het ruilen van gronden en/of vastgoed tussen private partijen om nieuwe gebiedsgerichte ontwikkelingen mogelijk te maken.Als publieke partijen en eigenaren hun wensen voor het gebied en...

 • raadzaal

  De Raad in Beraad

  Gemeenteraadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Er wordt veel van hen gevraagd. Onder meer door de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten als gevolg van...

 • WoON websitefoto

  WoON Oversampling

  ‘Oversamplen’ is het verhogen van het aantal respondenten om op lager schaalniveau betrouwbaardere uitspraken te kunnen doen dan met de landelijke steekproef mogelijk is.In september 2017 is het veldwerk...

 • mengpaneel

  Transformatiemonitor

  De Transformatiemonitor is een manier om economische ambities in beeld te krijgen. Het biedt ondersteuning bij het opstellen van gezamenlijke ambities, en een bijbehorend uitvoeringsprogramma.De monitor is...

 • EU-vlag

  Europese subsidies

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) brengt Europese subsidiemogelijkheden in de regio's onder de aandacht. Andersom helpt RVO.nl bij het verkennen of projecten voor Europese subsidie in...

 • Een laptop

  Snel internet

  Snel (breedband) internet is niet overal in Nederland beschikbaar. Toegang tot snel internet is echter steeds vaker van belang voor werk en privé.Het digitale kennisplatform Samen snel internet informeert...

 • PBL regionaal economisch beleid

  Regionaal economische beleidsstrategie

  De themawebsite 'Winnaars en Verliezers in Regionaal Economische Concurrentie' van het Planbureau voor de Leefomgeving geeft op basis van een analyse van het industrie-, innovatie- en concurrentiebeleid,...

Pagina's

Service menu right