Foto opheffingsverkoop

Wegwijzer voor krimpgemeenten

60% van de Nederlandse gemeenten heeft te maken met bevolkingsdaling. Informatie, instrumentarium en advies.

  • Eigenbouw

    Stimulering Zelfbouw

    Een eigen kavel, een eigen ontwerp of een helemaal zelfgebouwde of zelf gerenoveerde woning: Zelfbouw of Eigenbouw in (collectief) particulier opdrachtgeverschap.Zelfbouw kan dus als nieuwbouw of in de...

  • sociale huur

    Versterken sociale huursector

    In het kennisdossier woningmarkt wordt landelijke wet- en regelgeving met betrekking tot de betaalbaarheid (en kwaliteit) van huurwoningen op een rij gezet, inclusief de bijbehorende instrumenten.Het gaat...

Service menu right