Foto opheffingsverkoop

Wegwijzer voor krimpgemeenten

60% van de Nederlandse gemeenten heeft te maken met bevolkingsdaling. Informatie, instrumentarium en advies.

 • Eigenbouw

  Stimulering Zelfbouw

  Een eigen kavel, een eigen ontwerp of een helemaal zelfgebouwde of zelf gerenoveerde woning: Zelfbouw of Eigenbouw in (collectief) particulier opdrachtgeverschap.Zelfbouw kan dus als nieuwbouw of in de...

 • Eindhoven Vonderweg

  (Vastgoed-)transformatie

  Gemeenten, provincies en corporaties en via de gemeente ook andere belanghebbenden (vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars)  kunnen bij een knelpunt in het transformatieproces van leegstaand vastgoed naar...

 • JEP

  Juridische Expertpool Planschade (JEP)

  De krimp- en anticipeerregio’s hebben al langere tijd te maken met een overschot aan bouwtitels.Op regionaal niveau worden afspraken gemaakt over de sloopopgave en de toegestane hoeveelheid te realiseren...

 • EU-vlag

  Europese subsidies

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) brengt Europese subsidiemogelijkheden in de regio's onder de aandacht. Andersom helpt RVO.nl bij het verkennen of projecten voor Europese subsidie in...

Service menu right