Foto opheffingsverkoop

Wegwijzer voor krimpgemeenten

60% van de Nederlandse gemeenten heeft te maken met bevolkingsdaling. Informatie, instrumentarium en advies.

  • De Raad in Beraad

    Gemeenteraadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Er wordt veel van hen gevraagd. Onder meer door de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten als gevolg van...

  • Transitieatlas

    Transitieatlassen zijn interactieve dialooginstrumenten die zichtbaar maken wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes voor bijvoorbeeld het toekomstige (primair) onderwijsaanbod. Deze atlassen werken met...

  • Kennisprogramma’s Ruimtevolk

    Ruimtevolk heeft diverse kennisprogramma’s die ook interessant zijn voor de krimp- en anticipeerregio’s.Zo bouwt Ruimtevolk aan het kennisnetwerk Energie en Ruimte, om professionals in ruimtelijke...

Service menu right