Foto opheffingsverkoop

Wegwijzer voor krimpgemeenten

60% van de Nederlandse gemeenten heeft te maken met bevolkingsdaling. Informatie, instrumentarium en advies.

 • logo ADSMO

  Proeftuinen ‘Aan de slag met de Omgevingswet’

  De 'Proeftuinen Omgevingswet' is een ondersteuningsregeling van het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet'.Lokale overheden kunnen hiermee alvast ervaring op doen met de nieuwe manier van denken en...

 • Slopen

  Sloop- of Transitiefonds

  Met een sloopfonds stimuleert de gemeente of provincie dat opstallen (woningen, bedrijfspanden, bijgebouwen, e.a.) van slechte kwaliteit worden afgebroken.Een transitiefonds stimuleert dat panden worden...

 • Herverkavelen

  Herverkavelen

  Herverkavelen is het ruilen van gronden en/of vastgoed tussen private partijen om nieuwe gebiedsgerichte ontwikkelingen mogelijk te maken.Als publieke partijen en eigenaren hun wensen voor het gebied en...

 • DrieKamerModel

  DrieKamerModel voor wooncorporaties

  DrieKamerModel, zichtbaar maken prestaties woningcorporatiesVeel woningcorporaties zoeken naar nieuwe manieren om hun maatschappelijke prestaties te verbeteren en beter zichtbaar te maken. Ze willen beter...

 • schoolmeisjes

  Leerlingendaling (procesbegeleider)

  De regionale procesbegeleider PO en/of VODoor dalende leerlingenaantallen komt de bereikbaarheid van goed onderwijs in het geding. En de leerlingen kunnen niet altijd meer naar de schoolsoort van hun keuze...

 • WOM

  Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM)

  De complexiteit van een gebied kan zo groot zijn, dat dit niet door een enkele partij (bijvoorbeeld een woningcorporatie) op te lossen is. De oprichting van een Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) kan dan...

 • Krimp-sessie thumb

  (Evaluatie) Krimpexperimenten

  Platform31 begeleidt sinds 2009 krimpexperimenten, waarin actuele opgaven van onderop worden aangepakt. Na iedere experimentenronde vindt een evaluatie plaats.Zie:Projecten 3e ronde experimentenevaluatie...

Service menu right