Foto opheffingsverkoop

Wegwijzer voor krimpgemeenten

60% van de Nederlandse gemeenten heeft te maken met bevolkingsdaling. Informatie, instrumentarium en advies.

Filters weergeven

23 resultaten

(in 0,13 seconden)

Kaartweergave
 • WoON websitefoto

  WoON Oversampling

  ‘Oversamplen’ is het verhogen van het aantal respondenten om op lager schaalniveau betrouwbaardere uitspraken te kunnen doen dan met de landelijke steekproef mogelijk is.In september 2017 is het veldwerk...

 • Kennis voor Krimp

  Kennis voor Krimp

  Op het digitale platform Kennis voor Krimp worden het laatste nieuws, informatie over bijeenkomsten en activiteiten, lopend onderzoek en publicaties over bevolkingsdaling verzameld.Via deze website en...

 • basisschoolkinderen

  Transitieatlas

  Transitieatlassen zijn interactieve dialooginstrumenten die zichtbaar maken wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes voor bijvoorbeeld het toekomstige (primair) onderwijsaanbod. Deze atlassen werken met...

 • mengpaneel

  Transformatiemonitor

  De Transformatiemonitor is een manier om economische ambities in beeld te krijgen. Het biedt ondersteuning bij het opstellen van gezamenlijke ambities, en een bijbehorend uitvoeringsprogramma.De monitor is...

 • geldbiljetten - voorwaarden uitbetalen betalingsrechten

  Toolbox Financieringsconstructies

  De Toolbox Financieringsconstructies biedt alternatieve financieringsmogelijkheden voor diverse maatschappelijke en ruimtelijke opgaves.De Toolbox bevat een overzicht van verschillende manieren van...

 • EU-vlag

  Europese subsidies

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) brengt Europese subsidiemogelijkheden in de regio's onder de aandacht. Andersom helpt RVO.nl bij het verkennen of projecten voor Europese subsidie in...

 • Een laptop

  Snel internet

  Snel (breedband) internet is niet overal in Nederland beschikbaar. Toegang tot snel internet is echter steeds vaker van belang voor werk en privé.Het digitale kennisplatform Samen snel internet informeert...

 • PBL regionaal economisch beleid

  Regionaal economische beleidsstrategie

  De themawebsite 'Winnaars en Verliezers in Regionaal Economische Concurrentie' van het Planbureau voor de Leefomgeving geeft op basis van een analyse van het industrie-, innovatie- en concurrentiebeleid,...

 • Ruimtevolk logo thumb

  Kennisprogramma’s Ruimtevolk

  Ruimtevolk heeft diverse kennisprogramma’s die ook interessant zijn voor de krimp- en anticipeerregio’s.Zo bouwt Ruimtevolk aan het kennisnetwerk Energie en Ruimte, om professionals in ruimtelijke...

 • WOM

  Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM)

  De complexiteit van een gebied kan zo groot zijn, dat dit niet door een enkele partij (bijvoorbeeld een woningcorporatie) op te lossen is. De oprichting van een Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) kan dan...

Pagina's

Service menu right